Rynek nieruchomości w Polsce i regulacje finansowo-prawno-podatkowe na nim występujace.

Wstęp………3

Rozdzial 1.
Rynek nieruchomosci i obowiazujace regulacje prawne 8

1.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce………8
1.2 Rynek nieruchomosci, czesci skladowe i przynaleznosci
1.3.Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego
11
1.3. Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego………
14
1.4. Elementy prawa rzeczowego………19


Rozdzial 2.
Wycena rynkowa nieruchomosci………28

2.1. Źródła teorii wyceny………28
2.2. Proces wyceny rynkowej nieruchomosci………31
2.3. Podejscia do szacowania nieruchomosci………33
2.3.1 Podejscie porównawcze………33
2.3.2 Podejscie dochodowe………35
2.3.3 Podejscie kosztowe………38
2.4. Wycena a ocena ekonomicznej efektywnosci inwestycji………39


Rozdzial 3.
Podatek od nieruchomosci………44

3.1. Pojecie systemu opodatkowania nieruchomosci 44
3.2. Podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomosci………46
3.3. Podstawa opodatkowania i stawki w opodatkowaniu nieruchomosci………48
3.4. Zwolnienia w podatku od nieruchomosci………53
3.4.1. Rodzaje zwolnien w podatku od nieruchomosci………53
3.4.2. Zwolnienia od podatku od nieruchomosci w 2001 roku………55


Rozdzial 4
Ulgi i odliczenia………58

4.1. Nowa skala podatkowa a wysokość ulg………58
4.2. Odliczenia od dochodu………61
4.3. Odliczenia od podatku………65

Bibliografia 70

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>