Efektywność gospodarowania nieruchomościami w gminie XYZ


Wstęp ………. 5

Rozdzial 1.
Cel pracy, zakres i metodyka

1.1 Zakres merytoryczny ………. 7
1.2 Metody i techniki badawcze ………. 8

Rozdzial 2.
Przeglad literatury ………. 9

Rozdzial 3.
Podstawy formalno-prawne gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomosci

3.1 Gminny zasób nieruchomosci 18
3.2 Powstanie gminnego zasobu nieruchomosci ……….19
3.3 Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomosci ………. 20
3.4 Zasady gospodarki nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc gminy ………. 22
3.5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – gospodarowanie zasobem nieruchomosci w gminie XYZ ………. 28
3.5.1 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ………. 29
3.5.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródłoinformacji ………. 30
3.5.3 Wpływ planów na wartość nieruchomosci ………. 31
3.5.4 Wartość nieruchomosci jako regulator przy opracowywaniu i realizacji ustalen planu miejscowego ………. 33
3.6 Podatek od nieruchomosci jako instrument racjonalnej gospodarki przestrzenia w gminie ………. 34
3.6.1 Obecna formula podatku od nieruchomosci ………. 35
3.6.2 Aktywny model gospodarki nieruchomosciami ………. 36
3.6.3 Dochody z podatków ……….37
3.6.4 Dochody z oplat targowych ………. 37
3.6.5 Dochody z aktywnego gospodarowania nieruchomosciami ………. 37
3.6.6 Dochody czerpane z oplat adiacenckich ………. 38
3.6.7 Renta gruntowa jako równowaznik ekonomiczny w uzytkowaniu ziemi ……….39
3.6.8 Strategia zarządzania nieruchomosciami ………. 40

Rozdzial 4.
Charakterystyka przedmiotu badan ………. 42

Rozdzial 5.
Wyniki badan

5.1 Opis wyników badan ………. 46
5.2 Analiza badan wlasnych ………. 48
5.2.1 Opis przeprowadzonych analiz ………. 49
5.2.2 Analiza struktury wlasnosci gruntów na obszarze gminy XYZ ……….49
5.2.3 Analiza stanu mienia komunalnego gminy XYZ ………. 50
5.2.4 Analiza stanu mienia komunalnego (gruntów) w gminie XYZ ………. 51
5.2.5 Analiza stanu mienia komunalnego (obiektów) w gminie XYZ ………. 55
5.2.6 Nabywanie gruntów przez gmine XYZ ………. 56
5.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie XYZ po 1.01.1995 r………. 57
5.3.1 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy XYZ ………. 58
5.3.2 Zmiana przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ………. 60
5.3.3 Analiza struktury funkcjonalno-przestrzennej ………. 62
5.4 Przychody ze sprzedaz gruntów komunalnych ………. 65
5.5 Analiza ustalonych przez Rade Gminy stawek podatku od nieruchomosci ………. 67

Podsumowanie i wnioski ………. 72
Bibliografia ………. 74
Spis wykresów i tabel ……….77

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>