Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.


Wykaz skrótów………3
Wstęp………4

Rozdzial I
Historia ustawy z dnia 24 marca o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców.

1. Okolicznosci powstania ustawy………6
2. Uregulowania prawne w zakresię nabywania nieruchomosci przez cudzoziemców – pierwsza wersja i kolejne nowelizacje ustawy………8

Rozdzial II
Zakres obowiazywania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców.

1. Zakres podmiotowy.
1.1. Pojecie cudzoziemca w świetle prawa polskiego………11
1.2. Definicja cudzoziemca w świetle przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………17
1.3. Wylaczenia stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………21
2. Zakres przedmiotowy………25
2.1. Pojecie nieruchomosci w świetle prawa polskiego………25
2.2. Nabycie nieruchomosci w świetle ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………27
2.3. Prawo wlasnosci i uzytkowania wieczystego………32
2.4. Wylaczenia stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………37
2.5. Nabywanie lub obejmowanie przez cudzoziemców udzialów lub akcji w spólkach na terytorium RP bedacych wlascicielami lub uzytkownikami wieczystymi nieruchomosci………39

Rozdzial III
Tryb udzielania zezwolenia na nabywanie nieruchomosci oraz akcji lub udzialów przez cudzoziemców.

1. Zezwolenie ………43
2. Zwolnienia ustawowe z obowiazku uzyskania zezwolenia………51
3. Promesa ………54

Rozdzial IV
Nabywanie nieruchomosci polozonych w Polsce przez podmioty z Unii Europejskiej ………57

Rozdzial V
Nabywanie nieruchomosci przez cudzoziemców w innych krajach czlonkowskich Unii Europejskiej.

1. Uwagi wstepne………60
2. Nabywanie nieruchomosci w krajach o liberalnych zasadach ………61
3. Kraje stosujace ograniczenia w nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………65

Zakończenie………72
Wykaz zródel………74

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>