Studium możliwości otworzenia agencji nieruchomości w XYZ


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Projekt inwestycyjny oraz dzialalnosc gospodarcza………6

1.1. Działalność gospodarcza i formy jej prowadzenia………6
1.3. Podstawowe parametry projektu………11
1.4. Cykl rozwoju projektu………12
1.4.1 Faza przedinwestycyjna………13
1.4.2. Faza inwestycyjna………16
1.4.3. Faza operacyjna………16


Rozdzial 2.
Otoczenie działalności gospodarczej i jego elementy………18

2.1. Pojecie otoczenia i jego elementy……….18
2.1.1. Elementy Makrootoczenia………20
2.1.2.. Elementy Mikrootoczenia……….25
2.2. Wybrane metody analiza otoczenia………25
2.2.1. Analiza 5 sil Portera………25
2.2.2. Analiza PEST………29
2.2.3. Analiza SWOT – ETOP………33


Rozdzial 3.
Prezentacja przedsiewziecia………40

3.1. Miasto Gliwice………40
3.2. Geneza i istota projektu………42


Rozdzial 4.
Studium możliwości otworzenia agencji nieruchomosci w Gliwicach………51

4.1. Analiza 5 sil Portera………51
4.1.2. Nabywcy………51
4.1.2. Dostawcy………59
4.1.3. Konkurencja………61
4.1.4. Bariery wejscia na rynek………64
4.2. Analiza ETOP, szanse i zagrozenia………65
4.3. Analiza koszty – przychody………66
4.4 Analiza celowosci………68


Zakończenie………70
Zalaczniki………72
Spis tabeli………75
Spis rysunków………75
Spis wykresów………75
Biblografia………76


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>