Firma XYZ jako podmiot rynku nieruchomości.


Wstęp

Rozdzial I.
Nieruchomości jako przedmiot badan

1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci
1.2 Funkcje i cechy nieruchomosci
1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami
1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci

Rozdzial II.
Charakterystyka rynku nieruchomosci

2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci
2.2 Cechy rynku nieruchomosci
2.3 Instytucje i podmioty rynku nieruchomosci
2.4 Agencja Rozwoju Regionalnego na rynku nieruchomosci

Rozdzial III.
Firma XYZ jako przedmiot badan

3.1 Charakterystyka miasta Tarnowa
3.2 Powstanie i rozwój firmy XYZ
3.3 Zakres i kierunki dzialan

Rozdzial IV.
Efekty działalności firmy XYZ. w obrocie nieruchomosciami w latach 2006-2009

4.1 Nieruchomości lokalowe firmy XYZ
4.2 Posiadane nieruchomosci gruntowe przez firme XYZ z terenu Gminy Wojnicz
4.3 Przyszłość firmy XYZ w obrocie nieruchomosciami

Zakończenie

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis map
Spis schematów


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>