Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Nieruchomości jako specyficzny przedmiot obrotu nieruchomosciami……….4

1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci
1.2 Funkcje nieruchomosci
1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami
1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci

Rozdzial II.
Rynek nieruchomosci i jego struktura przedmiotowa……….26

2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci
2.2 Podmioty wystepujace na rynku nieruchomosci
2.3 Kształtowanie się popytu i podazy na rynku nieruchomosci
2.4 Otoczenie rynku nieruchomosci
2.5 Instytucje rynku nieruchomosci

Rozdzial III.
Funkcjonowanie rynku nieruchomosci w Powiecie XYZ……….51

3.1 Ogólna charakterystyka badanej nieruchomosci
3.2 Uwarunkowania ekonomiczne i demograficzne rynku
3.3 Czynniki kształtujące cene
3.4 Struktura obrotu na rynku nieruchomosci
3.5 System developerski
3.6 Ocena funkcjonowanie rynku nieruchomosci w Powiecie XYZ

Podsumowanie i wnioski koncowe……….64
Bibliografia
Spis rysunków

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>