Kształtowanie się cen na rynku nieruchomości w małych miastach


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Cenotwórstwo – ksztaltowanie polityki cen

1.1. Pojecie i funkcje cen ………..5
1.2. Rodzaje cen ………..11
1.3. Polityka kształtowania cen ………..13
1.4. Polityka cen a zmiany na rynku ………..17
1.5. Cena a wartosc……….. 22


Rozdzial II.
Rynek nieruchomosci i jego struktura

2.1. Specyfika nieruchomosci jako dobra ekonomicznego ………..26
2.2. Wartość nieruchomosci i jej determinanty……….. 43
2.3. Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomosci ………..56


Rozdzial III.
Ceny nieruchomosci w małych miastach

3.1. Badanie i analiza rynku nieruchomosci……….. 68
3.2. Koniunkturalny rozwój rynku nieruchomosci 71
3.3. Skala rynku nieruchomosci ………..77
3.4. Struktura i plaszczyzna rynku nieruchomosci……….. 78
3.5. Ceny wybranych nieruchomosci ………..82


Zalacznik ………..93
Zakończenie……….. 119
Spis tabel ………..120
Spis rysunków ………..120
Literatura……….. 121

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>