Kształtowanie się cen na rynku nieruchomości w małych miastach


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Cenotwórstwo – ksztaltowanie polityki cen

1.1. Pojecie i funkcje cen ………..5
1.2. Rodzaje cen ………..11
1.3. Polityka kształtowania cen ………..13
1.4. Polityka cen a zmiany na rynku ………..17
1.5. Cena a wartosc……….. 22


Rozdzial II.
Rynek nieruchomosci i jego struktura

2.1. Specyfika nieruchomosci jako dobra ekonomicznego ………..26
2.2. Wartość nieruchomosci i jej determinanty……….. 43
2.3. Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomosci ………..56


Rozdzial III.
Ceny nieruchomosci w małych miastach

3.1. Badanie i analiza rynku nieruchomosci……….. 68
3.2. Koniunkturalny rozwój rynku nieruchomosci 71
3.3. Skala rynku nieruchomosci ………..77
3.4. Struktura i plaszczyzna rynku nieruchomosci……….. 78
3.5. Ceny wybranych nieruchomosci ………..82


Zalacznik ………..93
Zakończenie……….. 119
Spis tabel ………..120
Spis rysunków ………..120
Literatura……….. 121

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>