Znaczenie czynników płacowych i pozapłacowych w procesie motywowania pracowników Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

30 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I
Istota i formy motywacji

1.1. Pojęcie oraz istota motywacji………. 6
1.2. Teorie motywacji ……….11
1.3 Typologia czynników motywujących pracowników ……….18
1.4 Typologia czynników demotywujących pracowników………. 23

Rozdział II
Metody i narzędzia motywowania pracowników

2.1 Metody motywowania pracowników – ZPC………. 27
2.2 Materialne narzędzia motywowania………. 34
2.3 Niematerialne narzędzia motywowania………. 36
2.4 Tradycyjne środki motywacji………. 42

Rozdział III
Motywowanie pracowników w Polsce

3.1. Sposoby motywowania polskich pracowników – różnice pokoleniowe……….. 47
3.2. Znaczenie benefitów w motywowaniu pracowników ……….50
3.2. Narzędzia motywacyjne w sektorze MŚP w Polsce ……….54
3.3. Motywowanie pracowników jednostek samorządu terytorialnego w Polsce ……….58
3.4. Motywowanie pracowników ZUS w Polsce ……….60

Rozdział IV
Znaczenie narzędzi motywacji dla pracowników i pracodawców – analiza wyników badań własnych

4.1. Charakterystyka badanych firm………. 63
4.2. Analiza metryczki respondentów………. 64
4.3. Zasady funkcjonowania systemu motywacyjnego w badanych firmach………. 66
4.4. Motywatory płacowe i pozapłacowe w badanych firmach z punktu widzenia badanych pracowników………. 69
4.5. Relacje badanych pracowników i z przełożonymi i innymi pracownikami ……….76
4.6. Wnioski ……….79

Zakończenie………. 81
Bibliografia ……….84
Spis rysunków, wykresów i tabel ……….89
Załączniki………. 91

Oceń