Analiza formalno-finansowych aspektów dokumentacji wynagrodzeń kadrowych w wybranej jednostce budżetowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp………..5

Rozdział I
Formalno – prawne aspekty realizacji wynagrodzeń oraz dokumentacji kadrowopłacowej

1.1 Istota i funkcje wynagrodzeń……….. 7
1.2 Zasady różnicowania wynagrodzeń ………..10
1.3 Elementy dokumentacji kadrowo-płacowej……….. 12
1.3.1 Teczki akt osobowych jako środek prowadzenia i kompletowania dokumentacji ………..13
1.3.2 Sporządzanie stosownych umów ………..15
1.3.3 Sposoby ewidencji czasu pracy i urlopów……….. 21
1.3.4 Zasady sporządzania list płac……….. 26


Rozdział II
Zasady ewidencji księgowej wynagrodzeń i ich pochodnych

2.1 Elementy składowe podstawy wynagrodzenia……….. 29
2.2 Rodzaje narzutów na wynagrodzenie ………..31
2.3 Synteza ewidencji księgowej wynagrodzeń i ich pochodnych……….. 36


Rozdział III
Ocena zasad ewidencji wynagrodzeń za pracę w badanej jednostce budżetowej

3.1 Charakterystyka działalności Szkoły Podstawowej X……….. 39
3.2 Zawartość akt osobowych na podstawie omawianej placówki……….. 41
3.3 Podstawy prawne dotyczące wypłaty wynagrodzeń……….. 44
3.4 Sporządzanie i realizacja umów z pracownikiem X……….. 45
3.5 Sposoby rozliczania umów cywilno-prawnych ………..47
3.6 Ewidencja rozrachunków z US i ZUS z tytułu wynagrodzeń………..48
3.6 Okresy archiwizacji dokumentacji ………..51


Zakończenie ………..53
Bibliografia……….. 55
Spis tabel ………..59
Spis rysunków……….. 59
Streszczenie ………..60

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie