Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 maja 2020 0 Przez administrator

Wstęp………… 6

Rozdział I
Charakterystyka samorządu terytorialnego

1.1. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego………… 10
1.2. Podstawy prawne funkcjonowania………… 13
1.3. Struktura organizacyjna………… 22

Rozdział II
Struktura organizacyjna gminy

2.1. Rada Gminy jako organ stanowiący………… 30
2.2. Wójt jako organ wykonawczy………… 36
2.3. Jednostki pomocnicze gminy………… 41

Rozdział III
Zadania gminy i źródła ich finansowania

3.1. Zadania własne i zlecone………… 59
3.2. Budżet gminy………… 63
3.3. Źródła dochodów gminy………… 70
3.3.1. Dochody własne………… 70
3.3.2. Subwencje i dotacje………… 76
3.3.3. Środki unijne………… 81

Rozdział IV
Nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem gminy

4.1. Istota nadzoru i kontroli………… 83
4.2. Funkcje i kryteria nadzoru………… 84
4.3. Organy nadzoru i kontroli ………… 88
4.4. Środki nadzoru i kontroli………… 91

Rozdział V
Ogólna charakterystyka gminy Mochowo

5.1. Rys historyczny………… 102
5.2. Położenie i powierzchnia………… 103
5.3. Potencjał społeczny………… 105
5.4. Gospodarka i infrastruktura………… 109
5.5. Strategia rozwoju………… 114

Zakończenie………… 117
Bibliografia………… 121

Oceń