Gospodarka wodno-ściekowa na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 maja 2020 0 Przez administrator

Wprowadzenie……….. 4

Rozdział I
Cel i zakres pracy……….. 6

Rozdział II
Wybrane aspekty prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej

2.1. Charakterystyka wód……….. 7
2.2. Gospodarowanie wodami……….. 9
2.3. Wymagania w zakresie jakości wody na cele bytowo-gospodarcze……….. 11
2.4. Prawne reguły odprowadzania ścieków ……….. 18

Rozdział III
Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach mleczarskich

3.1. Woda jako podstawowy czynnik stosowany w przetwórstwie mleczarskim……….. 16
3.2. Charakterystyka ścieków z przemysłu mleczarskiego……….. 20
3.3. Metody unieszkodliwiania ścieków mleczarskich……….. 40

Rozdział IV
Charakterystyka okręgowej spółdzielni mleczarskiej w XYZ

4.1. Historia, zatrudnienie i struktura organizacyjna……….. 30
4.2. Profil produkcji i usług……….. 33
4.3. Instalacje i urządzenia zakładu……….. 37
4.4. Stan środowiska na terenie zakładu ……….. 40

Rozdział V
Gospodarka wodna w OSM w XYZ

5.1. Warunki poboru wody……….. 42
5.2. Analiza jakościowa wody……….. 46
5.3. Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne……….. 48
5.4. Urządzenia do poboru wody……….. 53

Rozdział VI
Gospodarka ściekowa w OSM w XYZ

6.1. Aspekty prawne gospodarki ściekowej w OSM……….. 59
6.2. Charakterystyka ścieków z OSM……….. 60
6.3. Infrastruktura techniczna do oczyszczania ścieków……….. 65
6.4. Proces technologiczny oczyszczania ścieków……….. 74
6.5. Odprowadzanie ścieków i monitoring zanieczyszczeń rzeki……….. 76

Podsumowanie i wnioski……….. 80
Bibliografia……….. 82
Spis tabel……….. 86

Oceń