Podatek dochodowy od osób fizycznych i metody jego optymalizacji

 

 Wstęp………3 Rozdział I Podatki i ich rola w gospodarce narodowej 1.1. Finanse publiczne i ich znaczenie……… 5 1.2. System podatkowy w Polsce……… 7 1.3. Rodzaje podatków ………10 1.4. Podatki jako źródło dochodu państwa……… 14 Rozdział II Podatek dochodowy od osób Więcej

Wpływ wybranych uzależnień na skórę

 

 Wstęp……..4 Rozdział I Skóra człowieka – budowa i funkcje 1.1. Budowa skóry…….. 6 1.2. Podstawowe funkcje skóry…….. 8 Rozdział II Wpływ palenia tytoniu na skórę człowieka 2.1. Genotoksyczna aktywność składników dymu tytoniowego…….. 11 2.2. Wpływ palenia na funkcjonowanie skóry ……..14 Więcej

Analiza dwuletniego cyklu treningowego złotego medalisty w podnoszeniu ciężarów przed Igrzyskami Olimpijskimi

 

 Wstęp……..6 Rozdział I Podjęta tematyka w świetle literatury 1.1. Struktura procesu treningowego w podnoszeniu ciężarów ……..8 1.2. Objętość, intensywność obciążeń treningowych i startowych w sportach siłowych…….. 15 1.3. Charakterystyka metod służących do oceny obciążeń treningowych i startowych w sportach siłowych Więcej

Handel elektroniczny w dobie społeczeństwa informacyjnego

 

 Wstęp Rozdział 1 Społeczeństwo informacyjne 1.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego 1.2. Rozwój i geneza społeczeństwa informacyjnego 1.3. Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego 1.4. Handel elektroniczny, a zarządzanie relacjami w społeczeństwie informacyjnym Rozdział 2 Pojęcie i istota handlu elektronicznego 2.1 Geneza handlu elektronicznego Więcej

Nawyki żywieniowe zawodników klubu piłkarskiego XYZ

 

 Wstęp……..4 2. Cel pracy i pytania badawcze…….. 10 3. Materiał i metody. 3.1. Osoby badane ……..11 3.2. Materiał ……..11 3.3. Metody…….. 11 4. Wyniki 4.1. Charakterystyka badanych…….. 12 4.2. Miejsce zamieszkania i wykształcenie badanych……..12 4.3. Staż treningowy badanych ……..13 4.4. Więcej

Poziom sprawności fizycznej studentów XXX oceniany za pomocą survivalowego toru przeszkód

 

 Wstęp……….7 Rozdział 1 Problem w świetle literatury 1.1. Tory przeszkód formacji mundurowych w Polsce ……….9 1.1.1. Lądowe tory przeszkód realizowane w formacjach mundurowych ……….14 1.1.2. Wodne tory przeszkód w formacjach mundurowych ……….21 1.2. Funkcjonowanie specjalności Wychowania Fizycznego w Służbach Mundurowych Więcej

Przemiany (wydatki) w szkolnictwie wyższym w Polsce

 

 Wstęp……….7 Rozdział metodyczny  1.1. Cel pracy ……….8 1.2. Zakres pracy………. 8 1.3. Źródła danych………. 8 1.4. Metody badawcze………. 9 2. Teoretyczne aspekty polityki oświaty i szkolnictwa wyższego 2.1. Pojęcie oświaty ……….10 2.2. Funkcje i cele oświaty oraz szkolnictwa wyższego ……….11 Więcej

Miejsce pływania rekreacyjnego w strukturze czasu wolnego młodzieży licealnej w XXX

 

 Wstęp………4 Rozdział 1 Zagadnienia teoretyczne 1.1 Pojęcia używane w pracy………6 1.2 Znaczenie aktywności fizycznej w czasie wolnym młodzieży………9 1.3 Formy pływania rekreacyjnego………14 1.4 Pływanie jako forma rekreacji w badaniach naukowych………21 Rozdział 2 Zagadnienia Metodologiczne 2.1 Cel pracy i pytania badawcze………25 Więcej

Wydatki na kulturę fizyczną a formy spędzania czasu wolnego przez mieszkańców gminy XXX

 

 Wstęp………7 Rozdział 1 Problematyka badawcza w świetle literatury 1.1. Kultura fizyczna i jej rola w funkcjonowaniu współczesnego człowieka ………9 1.2. Uwarunkowania zagospodarowania czasu wolnego ………12 1.3. Przegląd badań 15 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel badań i pytania badawcze……… Więcej

Przestępczość nieletnich jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego

 

 Wstęp……….5 Rozdział 1 Przestępczość nieletnich jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego   1.1. Bezpieczeństwo……….7 1.2. Bezpieczeństwo publiczne……….9 1.3. Przestępczość……….13 1.4. Przestępczość nieletnich……….15 Rozdział 2 Charakterystyka przestępczości nieletnich w Polsce 2.1. Etiologia przestępczości……….27 2.2. Rodzaje przestępstw popełnianych przez nieletnich……….31 2.3. Przestępczość nieletnich Więcej

Ocena zachowań zdrowotnych młodzieży uczęszczającej na zajęcia do gimnazjum XYZ

 

 Wstęp………7 Rozdział 1 Przegląd piśmiennictwa 1.1. Definicja zdrowia i zachowań zdrowotnych oraz czynniki wpływające na zdrowie ………9 1.2. Program promujący zdrowy styl życia………11 1.3. Zachowania zdrowotne polskiej młodzieży………14 1.4. Wpływ aktywności fizycznej na prawidłowe funkcjonowanie organizmu ………18 1.5. Dieta a Więcej

Rola menadżera w zarządzaniu organizacją

 

 Wstęp…….5 Rozdział I Proces zarządzania organizacjią 1.1. Istota i cechy procesu zarządzania……. 6 1.2. Funkcje zarządzania……. 8 1.3. Rozwój zasad i teorii zarządzania …….12 Rozdział II Kierowanie w organizacji 2.1. Menedżer – pojęcie i rodzaje……. 17 2.2. Kompetencje kierownicze……. 20 Więcej

Witaminy z grupy B w preparatach kosmetycznych

 

 Wstęp……….4 Rozdział 1 Zdrowie skóry 1.1. Budowa i fizjologia skóry………. 6 1.2. Procesy starzenia się skóry………. 9 1.3. Uwarunkowania zdrowia skóry ……….14 Rozdział 2 Witaminy – podstawowe informacje. 2.1. Historia odkrycia ……….18 2.2. Klasyfikacja i rodzaje witamin oraz ich rola Więcej

Efekty podawania preparatów zawierających aminokwasy rozgałęzione (BCAA)

 

 Wstęp………7 Rozdział 1 Aminokwasy – podstawowe informacje 1.1. Właściwości i znaczenie dla organizmu……… 9 1.2. Klasyfikacja i rodzaje ………11 Rozdział 2 Aminokwasy rozgałęzione i ich rola w organizmie 2.1. Charakterystyka grupy BCAA ………14 2.2. Zawartość aminokwasów rozgałęzionych w organizmie człowieka Więcej

Warunki glebowe i klimatyczne dla produkcji rolniczej w gminie XYZ

 

 I. Wstęp i cel pracy ………. 8 II. Charakterystyka gminy Przyłęk  2.1. Społeczna i gospodarcza ………. 10 2.2. Zagospodarowania przestrzennego ………. 13 2.3. Produkcji rolniczej ………. 14 2.4. Geologiczna ………. 17 2.5. Klimatyczno-hydrologiczna ………. 19 III. Charakterystyka przyrodnicza gleb użytków Więcej

Zabezpieczenie antyterrorystyczne portów lotniczych na terenie Unii Europejskiej

 

 Wstęp……..4 Rozdział 1 Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej 1.1. Pojęcie oraz klasyfikacja terroryzmu ……..6 1.2. Wielowymiarowość skutków ataku terrorystycznego na world trade centre w 2001 ……..12 1.3. Prawne podstawy i polityka antyterrorystyczna w unii europejskiej…….. 16 Rozdział 2 Więcej

Rola armii zawodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa w społeczeństwie

 

 Wstęp…….3 Rozdział 1 Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bezpieczeństwa 1.1. Istota i klasyfikacje bezpieczeństwa …….4 1.2. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego……. 7 1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa …….10 Rozdział 2 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej  2.1. Typy, rodzaje i struktury sił zbrojnych …….13 2.2. Więcej

Aktywność fizyczna osób starszych

 

 Wstęp……….4 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne podejmowanego tematu 1.1. Charakterystyka procesu starzenia………. 6 1.2. Znaczenie aktywności fizycznej w funkcjonowaniu osób starszych………. 9 1.3. Ocena aktywności fizycznej osób starszych – przegląd piśmiennictwa………. 11 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań ……….15 2.2. Więcej

Sport oraz wychowanie spartańskie i ich znaczenie dla kultury fizycznej

 

 Wstęp………..5 Rozdział 1 Sport i jego znaczenie w kulturze europejskiej 1.1. Sport jako element edukacji i wychowania w starożytności ………..7 1.2. Znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka starożytnego ………..14 1.3. Filozofia sportu i kultury fizycznej w starożytności i współcześnie ………..22 Więcej

Dziecko w polskim prawie karnym w roli świadka

 

 Wstęp……….5 Rozdział 1 Status prawny świadka 1.1. Dziecko jako świadek………. 8 1.2. Wzywanie świadków w procesie ……….14 1.3. Stosowanie kar porządkowych ……….16 1.4. Prawa i obowiązki przysługujące osobie składającej zeznania………. 18 Rozdział 2 Dziecko w ujęciu prawa 2.1. Dziecko jako Więcej

Przesłuchanie świadka jako element procesu karnego

 

 Wstęp……….3 Rozdział 1 Status prawny świadka postępowania. Jego prawa i obowiązki. 1.1. Pojęcie świadka ……….5 1.2. Wzywanie świadków w procesie……….8 1.3. Stosowanie kar porządkowych……….10 1.4. Prawa świadka……….12 1.5. Obowiązki przysługujące osobie składającej zeznania……….19 Rozdział 2 Ogólna charakterystyka przesłuchań. 2.1 Przygotowanie Więcej

Przejawy manipulacji w środkach masowego przekazu

 

 Wstęp………3 Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki mass mediów 1.1. Definicja mass mediów i komunikowania masowego……… 4 1.2. Historia mass mediów ………7 1.3. Charakterystyka współczesnych środków masowego przekazu……… 11 Rozdział 2 Manipulacja w mass mediach 2.1. Definicja manipulacji………15 2.2. Mass media Więcej

Reklama internetowa w strategii marketingowej przedsiębiorstwa

 

 Wstęp……… 5 Rozdział 1 Reklama i promocja w świetle literatury 1.1. Podstawowe pojęcia związane z reklamą………. 7 1.2. Rodzaje reklamy ……….11 1.3. Strategia reklamy ……….14 Rozdział 2 Reklama internetowa na tle reklamy tradycyjnej. 2.1. Rola Internetu we współczesnym świecie ……….19 Więcej

Wpływ dopingu farmakologicznego na zdrowie w opinii studentów XXX

 

 Wstęp……..9 Rozdział 1 Przegląd literatury 1.1. Definicja i zjawisko dopingu ……..10 1.2. Rodzaje dopingu i wpływ na zdrowie ……..14 1.2.1. Doping farmakologiczny ……..14 1.2.2. Doping fizjologiczny ……..16 1.2.3. Doping genetyczny ……..18 1.3. Przyczyny stosowania dopingu…….. 19 Rozdział 2 Metodologia badań Więcej

Zarządzanie jakością jako kluczowy element zarządzania hotelem

 

 Wstęp……..9 Rozdział 1 Istota hotelarstwa 1.1. Charakterystyka pojęć hotel i hotelarstwo ……..11 1.2. Rodzaje usług hotelowych i ich znaczenie dla obiektu…….. 13 1.3. Struktura zarządzania hotelem…….. 17 Rozdział 2 Zarządzanie jakością jako element zarządzania hotelem 2.1. Jakość – pojęcie i Więcej

Badanie procesów magazynowania w wybranym przedsiębiorstwie

 

 Wstęp……….4 Rozdział 1 Charakterystyka ogólna obiektu i procesu magazynowego 1.1. Definicje podstawowych pojęć 1.2. Rola, funkcje, zadania magazynu 1.3. Podział magazynów 1.4. Pojęcie centrum dystrybucyjnego 1.5. Strefy i układy technologiczne magazynów. 1.5.1. Podział magazynu na strefy 1.5.2. Układy technologiczne magazynów Więcej

System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX

 

 Wstęp Rozdział I Ogólne zagadnienia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 1.1. Pojęcie i ewolucja ZZL 1.2. Modele ZZL 1.3. Struktura organizacyjna komórek personalnych 1.4. Płaszczyzny polityki personalnej Rozdział II Podstawowe zagadnienia z zakresu wynagrodzeń 2.1. Pojęcie wynagrodzeń i jego funkcje Więcej

Konsekwencje zdrowotne wynikające ze stosowania dopingu w sporcie

 

 Wstęp ……….4 Rozdział 1 Geneza dopingu.       1.1. Definicja dopingu………. 5 1.2. Rodzaje dopingu ……….9 1.2.1. Doping farmakologiczny ……….9 1.2.2. Doping fizjologiczny ……….12 1.2.3. Doping genetyczny ……….16 Rozdział 2 Stosowanie różnych form dopingu w sporcie       2.1. Najpopularniejsze środki dopingowe ……….19 2.2. Więcej

Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie

 

 Spis treści………4 Wstęp ………5 Rozdział I Istota bankowości elektronicznej na podstawie literatury przedmiotu  1.1. Pojęcie i rodzaje bankowości elektronicznej ………6 1.2. Rozwój bankowości elektronicznej……… 13 1.3. Zalety i wady bankowości elektronicznej ………17 Rozdział II Bankowość internetowa jako istotny element współczesnej Więcej

Analiza i ocena systemu motywacyjnego pracowników na przykładzie Credit Agricole Bank Polska

 

 Wstęp ………6 Rodział 1 Motywowanie w procesie zarządzania 1.1 Interpretacja pojęć: motywacja, motyw, motywowanie……… 8 1.2 Rodzaje motywacji. Przegląd teorii motywowania ………10 1.3 Proces motywowania i modele motywacji ………17 Rodział 2 Finansowe narzędzia oddziaływania motywacyjnego 2.1 Płaca jako czynnik motywacji Więcej

Zagrożenia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym na przykładzie gminy XXX

 

 Wstęp…………6 Rozdział I Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bezpieczeństwa 1.1. Istota bezpieczeństwa…………8 1.2. Klasyfikacje bezpieczeństwa …………12 1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa …………14 1.4. Środki i metody polityki bezpieczeństwa………… 17 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Podstawowe informacje o gminie XYZ………… 21 Więcej

Motywowanie i angażowanie pracowników a osiągane wyniki finansowe Alior Banku

 

 Wstęp………4 Rozdział 1 Teorie motywowania i angażowania pracowników 1.1. Kapitał ludzki ………5 1.2. Polityka kadrowa……… 6 1.3. Rola zaangażowania w zarządzaniu ………8 1.4. Motywowanie w zarządzaniu ………11 1.5. Strategie HR ………14 Rozdział 2 Alior Bank S.A. 2.1. Historia powstania, koncepcja, Więcej

Metody terapeutyczne w pracy z dzieckiem z autyzmem

 

 Wstęp Rozdział 1 Autyzm w świetle literatury 1.1. Specyfika funkcjonowania i charakterystyka zaburzonych sfer rozwoju u osób z autyzmem Rozdział 2 Metody oddziaływań terapeutycznych w pracy z dzieckiem z autyzmem 2.1. Charakterystyka metod wykorzystanych w terapii dziecka z autyzmem 2.2. Więcej

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polski w czasie pokoju, kryzysu i wojny

 

 Wstęp……..3 Rozdział 1 Istota i znaczenie Sił Zbrojnych RP 1.1. Geneza Sił Zbrojnych RP…….. 4 1.2. Struktura i organizacja Sił Zbrojnych RP…….. 6 1.3. Podstawowe funkcje Sił Zbrojnych RP ……..8 1.3.1. Cele i zadania Sił Zbrojnych RP…….. 8 1.3.2. Misje Więcej

Aktywność fizyczna jako forma zapobiegania nadwadze i otyłości uczniów gimnazjum XXX

 

 Wstęp……..4 Rozdział 1 Badane zagadnienie w świetle wybranego piśmiennictwa 1.1. Definiowanie otyłości, jej rodzaje i przyczyny…….. 5 1.2. Zagrożenia zdrowotne wynikające z otyłości i nadwagi…….. 7 1.3. Aktywność fizyczna jako działanie profilaktyczne z zakresu zaburzeń odżywiania…….. 10 Rozdział 2 Metodologiczne Więcej

Korzyści zdrowotne treningu obciążenia własnym ciałem w opinii trenujących kalistenikę

 

 Wstęp………. 9 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne……….11 1.1. Istota i pojęcie treningu ……….11 1.2. Pojęcie siły mięśniowej ……….12 1.3. Metodyka treningu siły ……….13 1.4. Charakterystyka kalisteniki ……….17 1.5. Walory zdrowotne treningu kalistenicznego………. 23 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel pracy Więcej

Obiektywna i subiektywna ocena aktywności fizycznej uczniów XXX

 

 Wstęp………. 7 Rozdział 1 Badany problem w świetle piśmiennictwa 1.1. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu………. 9 1.2. Aktywność fizyczna młodzieży w świetle badań ……….12 1.3. Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym ……….14 Rozdział 2 Metodologia badań własnych Więcej

Ocena nawyków żywieniowych zawodników klubu piłkarskiego XXX

 

 Wstęp……….5 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy pracy 1.1. Podstawowe zasady zdrowego żywienia………. 6 1.2. Złe nawyki żywieniowe ……….8 1.3. Diety dla osób aktywnie uprawiających sport oraz ich rodzaje………. 10 1.4. Zasady żywienia w piłce nożnej ……….12 1.5. Najważniejsze zasady żywienia w Więcej

Seksualizacja dzieci w reklamie

 

 Wstęp……….5 Rozdział I Teoretyczne aspekty reklamy  1.1. Definicje i cechy reklamy ……….7 1.2. Funkcje reklamy ……….10 1.3. Cele reklamy………. 12 1.4. Rodzaje reklamy ……….15 Rozdział II Dziecko a reklama – omówienie problematyki  2.1. Dziecko jako odbiorca reklam ……….19 2.2. Wpływ Więcej

Znaczenie telewizji dla rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

 

 Wstęp……..3 Rozdział 1 Telewizja a rozwój dziecka 1.1. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……..4 1.2. Telewizja i jej funkcje ……..6 1.3. Pozytywny i negatywny wpływ telewizji na rozwój dziecka w świetle badań ……..9 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych Więcej

Aktywność fizyczna osób chorych na cukrzycę

 

 Wstęp……..6 Rozdział 1 Problematyka w świetle literatury 1.1. Cukrzyca – charakterystyka choroby ……..7 1.2. Cukrzyca a wysiłek fizyczny…….. 9 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel badań ……..12 2.2. Problemy badawcze…….. 12 2.3. Organizacja i metody badań…….. 12 Rozdział Więcej

Ochotnicza straż pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy XXX

 

 Wstęp……….4 Rozdział 1 Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa RP……… 6  1.1. System bezpieczeństwa wewnętrznego RP ………6 1.2. Straż pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego……… 9 1.3. Ochotnicza Straż Pożarna ………14 Rozdział 2 Bezpieczeństwo Gminy XXX ………18 2.1. Rys historyczny Więcej

Wzorzec osobowy sportowca w kulturze antycznej

 

 Wstęp………5 Rozdział 1 Sport oraz jego znaczenie w kulturze antycznej  1.1. Sport jako element edukacji i wychowania……… 7 1.2. Znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka……… 14 1.3. Wpływ starożytnych wzorców kultury fizycznej na współczesną cywilizację……… 19 Rozdział 2 Filozofia a Więcej

Wiedza studentów XXX na temat stosowania środków odurzających i psychotropowych

 

 Wstęp……….9 Rozdział 1 Badany problem w świetle piśmiennictwa 1.1. Definicja narkotyku oraz klasyfikacja ……….11 1.2. Geneza używania substancji odurzających i psychotropowych………. 14 1.3. Problematyka społeczna narkomanii ……….17 1.4. Skutki zdrowotne zażywania narkotyków ……….18 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel Więcej

Poziom sprawności ogólnej i sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych Akademii Piłkarskiej XXX po półrocznym rocznym okresie szkolenia

 

 Wstęp………3 Rozdział 1 Teoretyczne ujęcia problemu 1.1. Charakterystyka gry w piłkę nożną……… 5 1.2. Sprawność ogólna piłkarzy nożnych w świetle literatury……… 5 1.3. Sprawność specjalna piłkarzy nożnych – charakterystyka ………13 1.4. Kontrola sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych……… 21 Rozdział 2 Więcej

Zarządzanie systemem emerytalnym w Polsce

 

 Wstęp………5 Rozdział I Historia systemu emerytalnego w Polsce 1.1. Systemy emerytalne w Polsce przed 1999 rokiem ………6 1.2. Reforma emerytalna z 1999 roku ………10 1.3. Zmiany w polskim systemie emerytalnym po 2008 roku ………13 Rozdział II Charakterystyka III filaru emerytalnego Więcej

Rozwój somatyczny i motoryczny młodzieży Gimnazjum z XXX

 

 Wstęp……….9 Rozdział 1 Budowa ciała i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży 1.1. Pojęcie i rodzaje sprawności fizycznej………. 11 1.2. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu………. 13 1.3. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży w Polsce oraz ze Więcej

Siły zbrojne rzeczypospolitej polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa

 

 Wstęp……..4 Rozdział 1 Metodologia badań własnych 1.1. Uzasadnienie wyboru tematu ……..6 1.2. Przedmiot i cel badań ……..6 1.3. Problemy badawcze i hipoteza…….. 7 1.4. Metody badań oraz zastosowane techniki badawcze…….. 8 1.5. Obszar badań ……..10 Rozdział 2 Teoretyczne podstawy systemu Więcej

Narkotyki w sporcie

 

 Wstęp………4 Rozdział 1 Podstawowe aspekty problemu narkotykowego 1.1. Definicja narkotyku oraz klasyfikacja……… 6 1.2. Geneza narkotyków w sporcie ………9 1.3. Problematyka narkomanii w sporcie……… 12 Rozdział 2 Uwarunkowania stosowania narkotyków przez sportowców 2.1. Charakterystyka zawodu sportowca……… 17 2.2. Czynniki wpływające Więcej

Wiadomości z kultury fizycznej uczniów kończących Szkołę Podstawową XXX

 

 Wstęp……..4 Rozdział 1 Badany problem w świetle literatury 1.1. Podstawowe pojęcia…….. 5 1.2. Ocena ucznia z wychowania fizycznego ……..8 1.3. Założenia podstawy programowej II etapu edukacyjnego wraz z autorskim programem wychowania fizycznego ……..11 1.4. Przedmiotowy system oceny ucznia ……..17 Rozdział Więcej