Analiza plynnosci finansowej w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy XYZ w latach 2016-2018 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Znaczenie plynnosci finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem 1.1. Pojecie plynnosci finansowej w przedsiebiorstwie 1.2. Pomiar plynnosci finansowej 1.3. Czynniki ksztaltujace poziom plynnosci Rozdzial II Charakterystyka badanej spólki akcyjnej 2.1. Charakterystyka firmy XYZ 2.2. Analiza pionowa i pozioma bilansu…

Badania satysfakcji z poziomu obslugi osób niepelnosprawnych lub wymagajacych szczególnej opieki na przykladzie Portu Lotniczego Im. Jana Pawla II w Balicach 4/5 (2)

Przez administrator

  Wstęp i cel pracy……..4 1 Charakterystyka rynku pasazerskich przewozów lotniczych w Polsce oraz w Miedzynarodowym Porcie im. Jana Pawla II w Balicach …….. 6 1.1 Ogólna charakterystyka przewozów pasazerskich oraz wykonanych operacji lotniczych w Polsce…….6 1.2 Tendencje rozwojowe transportu…

Formacje zenskie w Policji Polskiej w Drugiej Rzeczypospolitej- rozwój, zadania i specyfika Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

  Wstep ……….4 Rozdział I Policja Polska w Drugiej Rzeczypospolitej 1.1 Tworzenie Policji Polskiej……….8 1.1.1 Wzorce mocarstw zaborcze a policja w II RP……….12 1.1.2 Prawne podstawy funkcjonowania……….22 1.2 Rola w systemie bezpieczeństwa wewnetrznego……….25 1.3 Policjant okresu miedzywojennego……….28 1.3.1 Szkolenie, rekrutacja…

Hanka Ordonówna-ikona polskiego kabatetu w dwudziestoleciu miedzywojennym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep ………. 3 Rozdział I Odbudowa niepodległego państwa polskiego aspekt społeczny, gospodarczy i polityczny 1.2 Konsolidacja państwa i powstanie wladz centralnych………. 9 1.3 Próby stabilizacji gospodarczej ………. 11 1.4 Kultura polska na progu niepodleglosci………. 13 1.5 Narodziny kultury masowej ………. 14 Rozdział II Hanka Ordonówna-…

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy w latach 2014-2016 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

  Wstep………..3 Rozdzial I Gmina jednostka samorzadu terytorialnego. 1.1 Pojecie samorzadu terytorialnego…………4 1.2 Samorzad gminny i jego znaczenie………..6 1.2.1 Zadania gminy………..10 1.3 Nadzór nad samorzadem gminnym………..13 1.3.1 Najwyzsza Izba Kontroli……….. ………..14 1.3.2 Regionalne Izby Obrachunkowe. ………..15 Rozdzial II Budzet podstawa…

Inwestycje w rynek nieruchomości 4.5/5 (6)

Przez administrator

1. Wstęp 2. Podstawy związane z nieruchomościami I. Nieruchomości na rynku – pojęcie i rodzaje II. Cechy rynku nieruchomości i jego funkcje. III. Definicja i podział rynku IV. Specyfika rynku nieruchomości, podmioty występujące na nim. 3. Specyfika nieruchomości jako obiektu…

System dystrybucji i jego usprawnienie na przykładzie przedsiębiorstwa ABC Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie ……….3 Wstęp ……….4 Rozdział 1 Dystrybucja i jej rola w logistyce przedsiębiorstwa 1.1. Pojęcie dystrybucji ……….6 1.2. Funkcje dystrybucji w przedsiębiorstwie ……….8 1.3. Istota kanałów dystrybucyjnych oraz ich klasyfikacja………. 11 1.4. Centra dystrybucji i centra logistyczne jako podmioty kanałów…

Postępowanie podologiczne w dnie moczanowej 4/5 (3)

Przez administrator

Wstęp………. 1 Cel pracy:………. 2 Rozdział I Dna moczanowa 1.1 Kwas moczanowy………. 3 1.2 Patomechanizm choroby………. 5 1.3 Przebieg kliniczny………. 6 Rozdział II Postepowanie diagnostyczne i terapeutyczne 2.1 Diagnostyka 10 2.2 Leczenie ……….12 2.3 Dieta………. 13 2.5 Podologia………. 16 Rozdział…

Projekt usprawnienia procesów logistycznych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 6 Rozdział I Istota i znaczenie procesów logistycznych 1.1. Ogólna charakterystyka procesów logistycznych……….. 8 1.2. Rodzaje procesów logistycznych ………..12 1.3. Etapy i kierunki rozwoju logistyki……….. 17 Rozdział II Metodyka opisowa 2.1. Przedmiot i cel badań……….. 22 2.2. Problemy badawcze…

Analiza pozytywnych odróżnień mieszanki marketingowej sieci salonów obuwniczych Deichmann Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I Prawidłowości kształtowania strategii i mieszanki marketingowej 1. Podstawowe pojęcia marketingu 2. Działania marketingowe w przedsiębiorstwie 2.1 Cele podejmowania działań marketingowych 2.2 Działania strategiczne 2.3 Działania instrumentalne – kształtowanie mieszanki marketingowej 3. Koncepcja marketingowa McCarthy’ego 3.1 Geneza i główne…