Opieka nad pacjentem z alergią krzyżową – studium przypadku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Część I 1. Wstęp. Cel pracy……… 1 2. Wytłumaczenie podstawowych pojęć : alergia, układ immunologiczny, odporność swoista, odporność nieswoista, alergeny, alergia krzyżowa………. 2 3. Alergie sezonowe………. 5 4. Czynniki oraz skutki nieleczonych chorób alergicznych………. 8 5. Reakcje anafilaktyczne………. 11 6. Wstrząs anafilaktyczny………. 12 7. Diagnostyka alergologiczna ………15 7.1 Testy skórne…

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział I Samorząd gminny w teorii 1.1. Istota samorządu gminnego …………6 1.2. Podmiot samorządu gminnego …………11 1.3. Przedmiot samorządu gminnego………… 12 1.4. Nadzór nad działalnością samorządu gminnego …………12 Rozdział II Rada gminy 2.1. Rada gminy jako organ stanowiący samorządu terytorialnego …………21 2.2. Zadania i kompetencje rady gminy …………23…

Wentylacja mechaniczna pacjenta w warunkach ZRM Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Podstawy wentylacji mechanicznej 1.1 Istota i pojęcie wentylacji mechanicznej. 1.2 Cele wentylacji mechanicznej 1.3 Parametry i tryby wentylacji mechanicznej 1.4 Metody wentylacji mechanicznej Rozdział II Wskazania do wentylacji mechanicznej w warunkach ZRM 2.1 Niedotlenienie 2.2 Hipowentylacja 2.3 Zwiększenie pracy oddechowej 2.4 Kryteria wykonania intubacji i rozpoczęcia wentylacji…

Zbrodnia handlu ludźmi w systemie polskiego prawa karnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Handel ludźmi – wprowadzenie w problematykę 1.1. Pojęcie handlu ludźmi v1.2. Formy handlu ludźmi 1.2.1. Handel dziećmi 1.2.2. Handel narządami 1.2.3. Handel kobietami 1.2.4. Handel tanią siłą roboczą 1.2.5. Handel ludźmi, a przemyt migrantów 1.3. Profil ofiary handlu ludźmi Rozdział 2 Instytucje międzynarodowe i metody zwalczania procederu…

Znaczenie rajów podatkowych dla systemu podatkowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Wysokość opodatkowania jako determinanta zachowania podatników 1.1. Polityka podatkowa państwa ………..6 1.2. Wpływ wysokości obciążeń podatkowych na decyzje podejmowane przez podatników ………..9 1.3. Międzynarodowy aspekt opodatkowania dochodów ………..13 Rozdział II Funkcjonowanie rajów podatkowych 2.1. Charakterystyka rajów podatkowych ………..17 2.2. Funkcjonowanie spółek offshore w rajach podatkowych ………..21 2.3…

Technologia blockchain jako obiekt analizy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Technologia blockchain jako obiekt analizy 1.1 Technologia blockchain – istota, pojęcie, specyfika 1.2. Cechy i zastosowanie technologii blockchain 1.3. Implikacje blockchain dla decentralizacji i formalizacji transakcji 1.4. Problem standaryzacji a zastosowania blockchain Rozdział 2 Kryptowaluty 2.1 Bitcoin jako cyfrowe złoto – analiza 2.2 Ekosystem Ethereum 2.3 Altcoiny…

Reorganizacja procesu transportowego w przedsiębiorstwie millano group po wprowadzeniu systemu just in time w produkcji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Charakterystyka przedsiębiorstwa „Millano group” 1.1. Informacja wstępna……… 5 2.2 Asortyment ………16 2.3 Konkurencja w branży ………27 Rozdział II Wprowadzenie systemu just in time w produkcji 2.1 Filozofia koncepcji just in time ………33 2.1.1 Narzędzia wspierające koncepcję Just in Time przy wdrożeniu w przedsiębiorstwo……….. 40 2.2 System produkcyjny…

Zarządzanie zmianą Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Systemy zarządzania wartością dla klienta 1.1. Istota zarządzania w firmie 1.2. Zarządzanie zmianą w firmie 1.3. Systemy zarządzania wartością dla klienta Rozdział II Zarządzanie zmianą i jej wpływ na strukturę przedsiębiorstwa 2.1 Istota i pojęcie zmiany organizacyjnej 2.2 Rodzaje zmian organizacyjnych 2.3 Zarządzanie zmianą 2.4 Sposoby wdrażania…

Zarządzanie usługą gastronomiczną Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział 1 Proces zarzadzania usługą gastronomiczną 1.1. Podstawowe pojęcia związane z działalnością gastronomiczną 1.2. Funkcje gastronomi 1.3. Istota i cechy produktu w gastronomii 1.4. Pracownicy gastronomii Rozdział 2 Rodzaje usług gastronomicznych. Formy obsługi 2.1.Usługi podstawowe 2.2 Usługi kulturalne – rozrywkowe 2.3.Usługi  uzupełniające Rozdział 3 Organizacja bankietu zasiadniczego 3.1. Czynności wstępne 3.2.…

Zarządzanie treścią Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Wykorzystanie social mediów w biznesie 1.1. Media społecznościowe jako element strategii biznesowej 1.2. Szanse marketingowe social mediów 1.3. Rodzaje mediów społecznościowych w biznesie 1.4. Strategia obecności w social mediach Rozdział 2 Przyczyny nałożenia sankcji 2.2. Sankcje nałożone przez USA 2.3. Sankcje nałożone przez UE Rozdział 3 Techniki…

Zarządzanie szkołą wyższą Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Szkolnictwo wyższe w Polsce 1.1. System szkolnictwa wyższego w Polsce 1.2. Struktura studiów 1.2.1. Studia pierwszego stopnia 1.2.2. Studia drugiego stopnia 1.2.3. Jednolite studia magisterskie 1.2.4. Studia trzeciego stopnia 1.3. Renoma i kondycja polskich uczelni Rozdział 2 Proces zarządzania projektem 2.1. Definicje projektu 2.2. Koncepcje zarządzania projektem…

Projekt konstrukcji budynku wielorodzinnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 12 1. Charakterystyka budynków wielorodzinnych 1.1. Rodzaje budynków wielorodzinnych ………. 13 1.1.1. Kryterium wysokości budynków ………. 13 1.1.2. Kryterium układu przestrzennego ………. 14 1.1.2.2. Korytarzowe ………. 15 1.1.2.3. Punktowe ………. 16 1.1.2.4. Galeriowe ………. 17 1.2. Układy konstrukcyjne ścian nośnych ………. 17 1.2.1. Układ podłużny ………. 17 1.2.2. Układ…

Projekt ramowej konstrukcji nośnej budynku biurowego z analizą efektów II rzędu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Charakterystyka budynków w konstrukcji szkieletowej 1.1. Konstrukcja szkieletowa stalowa ………. 14 1.1.1. Elementy konstrukcji………. 16 1.1.2. Połączenia elementów ………. 16 1.2. Współczesne rozwiązania ramowych układów nośnych ………. 17 2. Rozwiązanie konstrukcyjne i funkcjonalne budynku 2.1. Opis techniczny ………. 19 2.1.1. Przedmiot opracowania ………. 19 2.1.2. Konstrukcja budynku ………. 19…

Konflikt rosyjsko-ukraiński z perspektywy modelu wojny hybrydowej – wnioski dla Rzeczypospolitej Polskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………5 Rozdział I Pojęcia i definicje 1.1 Wojna i konflikt zbrojny………… 6 1.2 Wojna hybrydowa w ujęciu teoretycznym………… 7 1.3 Pozostałe definicje………… 18 Rozdział II Istota wojny hybrydowej – kontekst Ukrainy 2.1 Geneza wojny hybrydowej………… 23 2.2 Konflikt rosyjsko-ukraiński jako wojna hybrydowa………… 26 2.3 Wnioski Ukrainy …………32 Rozdział III…

Zjawisko agresji rówieśniczej wśród nastolatków Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział 1 Pojęcie agresji – rozważania teoretyczno = literaturowe 1.1. Pojęcie i formy agresji …………5 1.2. Uwarunkowania i przyczyny zachowań agresywnych …………8 1.3. Środowiskowe uwarunkowania agresji wśród uczniów………… 14 1.4. Sposoby przeciwdziałania agresji …………21 Rozdział II Grupa rówieśnicza – jej zalety i wady 2.1. Pojęcie i rodzaje grupy…

Problem samobójstw we współczesnej Polsce wśród młodzieży akademickiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I 1.1 Syndrom presuicydalny – podstawowe symptomy 1.2 Przyczyny samobójstw wśród młodzieży akademickiej – w Polsce i na świecie 1.3 Dynamika prób samobójczych wśród młodzieży akademickiej w Polsce w latach 1999-2020 1.4 Psychoedukacja w zakresie problematyki samobójstw wśród młodzieży akademickiej Rozdział II 2.1 Uzasadnienie doboru modelu badawczego 2.2…

Poczucie bezpieczeństwa mieszańców powiatu kieleckiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego Covid-19 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie ………….3 Wstęp…………. 4 Rozdział I Bezpieczeństwo jako podstawowa wartość społeczna 1.1. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i jego klasyfikacja…………. 8 1.2. Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka ………….12 1.3. Uwarunkowania bezpieczeństwa i rola państwa w jego zapewnieniu ………….17 1.4. Prawne aspekty bezpieczeństwa państwa ………….22 Rozdział II Pandemia i epidemia jako…

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział 1 Pojęcie przestępczości zorganizowanej i kształtowanie się zorganizowanych struktur przestępczych 1.1. Geneza i pojęcie przestępczości zorganizowanej ………..5 1.4. Przyczyny zjawiska przestępczości zorganizowanej ………..10 1.3. Skutki funkcjonowania zjawiska przestępczości zorganizowanej ………..16 1.4. Zorganizowane grupy przestępcze w Polsce ………..21 Rozdział 2 Obszary działalności zorganizowanych struktur przestępczych w Polsce 2.1.…

Działania Policji na rzecz obywateli podczas pandemii Covid-19 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa – próba oceny przez mieszkańców miasta XY Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział 1 Metodologia badań własnych 1.1. Cel badań……….. 5 1.2. Problem i hipotezy badawcze……….. 6 1.3. Metody i narzędzia badawcze……….. 9 Rozdział 2 apewnienie bezpieczeństwa przez Policję w czasie pandemii Covid-19 2.1. Pojęcie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa wewnętrznego ………..13 2.2. Pandemia Covid-19 jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego ………..17 2.3. Policja…

Działalność fundacji World Wide Fund for Naturę – Światowego Funduszu na rzecz Przyrody w mediach Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Media społecznościowe. 1.1. Media społecznościowe – zarys historyczny………..7 1.2. Najpopularniejsze media społecznościowe w XXI wieku………..10 1.3. Pozytywne i negatywne oddziaływanie mediów społecznościowych………..13 Rozdział II Wykorzystanie mediów społecznościowych w zakresie rozwoju organizacji non profit 2.1. Działania i rozwój wybranych organizacji non profit………..18 2.2. Media użytkowane przez fundację WWF………..23…

Motywy wstępowania do zawodowej służby wojskowej młodzieży w XXI wieku. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….5 Rozdział I Preferencje zawodowe współczesnej młodzieży 1.1. Młodzież jako kategoria społeczno – demograficzna ……….6 1.2. Cechy, postawy wobec życia i wartości współczesnej młodzieży ……….10 1.3. Aspiracje zawodowe współczesnej młodzieży ……….22 Rozdział II Podstawy metodologiczne badań własnych 2.1. Uzasadnienie wybory tematu, cel i założenia pracy ……….28 2.2. Przedmiot i…

Policja Państwowa w Polsce międzywojennej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz skrótów……… 4 Wstęp……… 5 Rozdział I Unifikacja służb policyjnych w II Rzeczypospolitej Polskiej……… 9 Rozdział II Tworzenie scentralizowanej służby policyjnej na ziemiach polskich 2.1. Policja Państwowa na ziemiach Królestwa Polskiego……… 23 2.2. Policja Państwowa na terenie Galicji……… 24 2.3. Policja na Kresach Wschodnich……… 26 2.4. Policja na obszarze byłego…

Problemy adaptacji żołnierzy po powrocie z misji poza granicami kraju Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Siły zbrojne rzeczpospolitej polskiej w misjach stabilizacyjnych poza granicami kraju 1.1. Operacje pokojowe, jako środek stabilizacji sytuacji w środowisku międzynarodowym 1.2. Misje pokojowe i stabilizacyjne, jako segment działania i funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej 1.3. Udział Wojska Polskiego w działaniach stabilizacyjnych w Afganistanie w latach 2002- 2012…

Mezoterapia jako technika odmładzania skóry Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Skóra 1.1.Budowa i funkcje skóry Rozdział 2 Mezoterapia 2.1. Definicja oraz fundamentalne informacje 2.2. Rodzaje mezoterapii 2.3. Rola mezoterapii w medycynie estetycznej i wskazania dermatologiczne 2.4. Przeciwskazania i wskazania do zabiegu mezoterapii 2.5. Ankieta przed i broszura informacyjna po zabiegu mezoterapii Rozdział 3 Mezoterapia w zabiegach 3.1.…