Skuteczność stosowania poszczególnych instrumentów ekonomicznych w praktyce ochrony środowiska Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wstęp……….. 4 2. Umocowanie prawne instrumentów ekonomicznych w zarządzaniu środowiskiem……….. 7 3. Instrumenty społeczne, takie jak edukacja ekologiczna, komunikacja ze społeczeństwem………… 16 4. Rodzaje instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska ………..17 4.1 Opłaty ekologiczne ………..21 4.2 Kary ekologiczne ………..33 4.3 Podatki ekologiczne……….. 34 4.4 Subwencje ………..39 4.5 Rynki uprawnień ………..42 4.6 Ubezpieczenia ekologiczne……….. 44 4.7 […]

Using authentic materials in teaching listening to adult learners Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Introduction……….5 Chapter 1 Teaching english to adults 1.1. Teaching english as a foreign language……… 7 1.2. Adult learners ………10 1.3. Advantages of teaching adults ………11 1.4. Disadvantages of teaching adults……… 12 Chapter 2 Teaching listening 2.1. Listening as one of the skills……… 14 2.2. Extensive and intensive listening ………15 2.3. Teaching listening by different approaches […]

Współpraca Unii Europejskiej z międzynarodowymi instytucjami finansowymi Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Międzynarodowe Instytucje Finansowe &nbsp&nbsp1.1. Pojęcie i powstanie międzynarodowych instytucji finansowych………….13 &nbsp&nbsp1.2. Międzynarodowe instytucje finansowe jako element międzynarodowego systemu finansowego………….16 &nbsp&nbsp1.3. Funkcje i klasyfikacja międzynarodowych instytucji finansowych………….20 &nbsp&nbsp1.4. Unia Europejska w międzynarodowych instytucjach finansowych………….24 Rozdział II Współpraca Unii Europejskiej z Międzynarodowym funduszem Walutowym &nbsp&nbsp2.1 Geneza i istota Międzynarodowego Funduszu Walutowego………….28 &nbsp&nbsp2.2 Cele i […]

Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla państw Afryki Subsaharyjskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju zagadnienia wstępne 1.1. Pojęcie pomocy rozwojowej…………13 1.2. Historia współpracy rozwojowej…………16 1.3. Formy pomocy rozwojowej…………21 1.4. Współczesna architektura międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju.23 1.5. Efektywność Oficjalnej Pomocy Rozwojowej…………28 Rozdział II Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej 2.1. Unia Europejska jako dawca oficjalnej pomocy rozwojowej…………31 2.2. Źródła finansowania rozwoju przez Unię […]

Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Streszczenie…………3 Wstęp………… 5 Rozdział I Specyfika zarządzania firmą rodzinną 1.1 Pojęcie i cechy firmy rodzinnej. Charakterystyka firm rodzinnych …………8 1.2 Zalety i wady firm rodzinnych………… 14 1.3 Społeczne i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej………… 16 1.4 Etapy rozwoju firm rodzinnych. Bariery rozwoju …………18 1.5 Specyfika zarządzania firmą rodzinną. Zarządzanie strategiczne …………22 1.5.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w […]

Zjawisko przestępczości zorganizowanej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Streszczenie…………4 Summary…………5 Wstęp…………6 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne 1.1 Definicja przestępczości zorganizowanej…………7 1.2 Rozwój zjawiska przestępczości zorganizowanej…………11 1.3 Charakterystyka przestępczości zorganizowanej w odniesieniu do wybranych grup przestępczych…………13 1.4 Przestępczość zorganizowana w Polsce…………18 Rozdział 2 Charakterystyka wybranych zachowań przestępnych. 2.1 Przemyt i handel narkotykami…………20 2.2 Nielegany obrót wyrobami tytoniowym…………22 2.3 Handel ludźmi…………23 2.4 Porwania dla okupu…………25 2.5 […]

Skuteczność wybranych działań w grze w piłkę nożną na podstawie analizy fazy grupowej Ligi Mistrzów 2015/2016 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

I.Wstęp 1.1 Charaktarstyka aktywności, skuteczności i niezawodności działań w grze 1.2 Charakterystyka zdobywanych bramek ze względu na sektor boiska 1.3 Charakterystyka zdobywanych bramek ze względu ze względu na rodzaj uderzenia. 1.4 Charakterystyka asyst ze względu na sektor boiska II. Cel pracy i pytania badawcze III.Materiał i metody badawcze IV. Wyniki 4.1 Aktywność, skuteczność i niezawodność […]

Odporność psychiczna i zasoby odpornościowe DDA – Dorosłych Dzieci Alkoholików Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp 1. Podstawy wiedzy teoretycznej o rodzinie i rodzinie dysfunkcyjnej 1.1. Ogólna charakterystyka rodziny – pojęcie rodziny w świetle literatury 1.2. Wpływ rodziny na rozwój dziecka – jakość życia rodzinnego a rozwój i wychowanie dziecka 1.3. Rodzina alkoholowa jako rodzina dysfunkcyjna 1.4. Zaburzenia relacji interpersonalnych w rodzinie – role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym […]

Uwarunkowania hydrologiczne fitocenoz źródliskowych rzek Przymorza Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wstęp……….4 2. Charakterystyka terenu badań 2.1. Położenie badanych obiektów……… 6 2.2. Geomorfologia i geologia……… 13 2.3. Warunki hydrogeologiczne……… 13 2.4. Mikroklimat źródlisk……… 14 3. Materiały i metody. 3.1. Metody badań warunków hydrologicznych……… 15 3.2. Metody badań szaty roślinnej……… 17 3.3. Metody analiz statystycznych……… 19 3.4. Terminologia……… 19 4. Wyniki 4.1. Zjawiska źródliskowe……… 23 4.2. […]

Laserowe łączenie stali stosowanych na kotły energetyczne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wstęp ……….. 6 2. Ogólna charakterystyka spawania laserowego oraz materiałów stosowanych na elementy kotłów energetycznych 2.1. Materiały stosowane na kotły energetyczne ……….. 7 2.2. Powstanie i rozwój technologii spawania laserowego ……….. 9 2.3. Obróbka laserowa materiałów ……….. 11 2.4. Rodzaje laserów spawalniczych ……….. 13 2.5. Zalety i wady spawania laserowego ……….. 15 2.6. Parametry […]

Specyfikacja zarządzania małym przedsiębiorstwem na przykładzie- Pawilonu Handlowo – Usługowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………3 Rozdział 1 Istota przedsiębiorczości 1.1. Przedsiębiorca i przedsiębiorczość………… 5 1.2. Uruchamianie działalności gospodarczej………… 12 1.3. Klasyfikacja przedsiębiorstw………… 19 Rozdział 2 Małe przedsiębiorstwa ich znaczenie i problemy zarządzania 2.1. Istota małych przedsiębiorstw……….. 25 2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa……….. 28 2.3. Zarządzanie małym przedsiębiorstwem ………..35 Rozdział 3 Analiza i ocena zarządzania badanym przedsiębiorstwem 3.1 Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa……….. […]

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie firmy Cofresco Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………2 Rozdział I Prawne i ergonomiczne zagadnienia kształtowania bezpiecznej pracy 1.1 Przestrzeganie zasad BHP …………4 1.2 Procedura zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy………… 12 1.3 Projektowanie ergonomiczne jako procedura kształtowania bezpiecznych warunków pracy …………18 Rozdział 2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 2.1 […]

Specyfika pracy kierownika oraz konflikty i sposoby ich rozwiązywania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Spis treści Wstęp Rozdział 1 Specyfika pracy kierownika oraz konflikty i sposoby ich rozwiązywania 1.1. Pojęcie skutecznego kierowania oraz jego elementy 1.2. Podstawowe style kierowania zasobami ludzkimi 1.3. Pojęcie konfliktów ich funkcje, rodzaje oraz przyczyny i skutki ich powstawania 1.4. Proces przebiegania sytuacji konfliktowej oraz metody zarzadzania konfliktem Rozdział 2 Charakterystyka pracy 2.1. Geneza i […]

Projekt i wykonanie stanowiska do termoformowania przedniej szyby pojazdu Hussar Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wstęp……….7 2. Cel pracy 2.1. Przyjęte założenia………. 8 3. Przegląd rodzajów termoformowania………. 9 4. Dobór materiału………. 15 4.1. Właściwości Polimetakrylanu metylu (PMMA)………. 15 4.2. Obróbka PMMA ……….16 5. Źródła ciepła 5.1. Metody przekazywania ciepła ……….17 5.2. Energia potrzebna do ogrzania materiału……….. 17 5.3. Obliczenia energii potrzebnej do ogrzania plexi do temperatury formowania ……….18 5.4. […]

Modernizacja montażownicy do kół samochodów ciężarowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wprowadzenie 1.1. Transport kołowy w Polsce……….. 9 1.2. Utrzymanie taboru samochodowego ………..10 1.3. Wymiana opon w samochodach ciężarowych ………..11 1.3.1. Serwis ogumienia taboru samochodowego……….. 11 1.4. Historia rozwoju montażownic……….. 11 1.4.1. Budowa opony ………..11 1.4.1. Narzędzia do ręcznego demontażu opon……….. 13 1.4.2. Rodzaje i generacje montażownic……….. 15 1.5. Firma UNI-TROL ………..22 1.5.1. O firmie […]

Most nad rzeką Kamienicą w Ciągu obwodnicy Nysy (Projektowany most to obiekt łukowy, stalowy, z dźwigarami o przekroju skrzynkowym) Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp 1. Przedmiot i cel pracy……….. 9 2. Zakres pracy ………..9 II. Część Studialna 1. Informacje Ogólne……….. 10 2. Stosowane materiały i konstrukcje………… 11 2.1. Informacje ogólne……….. 11 2.2. Materiały………..: 11 3. Przykłady konstrukcji mostów……….. 12 3.1. Wstęp ………..12 3.2. Mosty płytowo-belkowe ………..12 3.3. Mosty skrzynkowe……….. 16 3.4. Mosty łukowe ………..19 3.5. Mosty podwieszone……….. 22 […]

Identyfikacja wybranego stylu zarządzania kierownictwa w małym przedsiębiorstwie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Zarys teoretycznych podstaw stylów zarządzania przedsiębiorstwem 1.1. Istota przedsiębiorstwa 1.2. Pojęcie zarządzania 1.3. Style i funkcje zarządzania Rozdział II Profil przedsiębiorstwa X 2.1. Działalność i osiągnięcia przedsiębiorstwa 2.2. System zarządzania przedsiębiorstwem 2.2.1. Ustrój 2.2.2. Struktura organizacyjna Rozdział III Podstawy badań kierownictwa naczelnego 3.1. Założenia badań własnych 3.2. Profile badanych kierowników Rozdział VI […]

Współczesny handel ludźmi jako jeden z czynników zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Handel ludźmi – współczesne zagrożenia bezpieczeństwa 1.1.Współczesne niewolnictwo i pojęcie handlu żywym towarem 1.2.Współczesne formy eksploatacji niewolniczej 1.3.Zorganizowana transgraniczna przestępczość w zakresie handlu ludźmi a bezpieczeństwo międzynarodowe 1.4.Funkcje handlarzy w zjawisku handlu ludźmi Rozdział II Rodzaje handlu żywym towarem 2.1. Handel jako seksualny rodzaj wykorzystywania ludzi 2.2. Porwania a handel ludzkimi organami […]

Analiza poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie firmy X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Pojęcie BHP w przedsiębiorstwie X 1.1. Pojęcie bhp 1.2. Podstawy prawne 1.3. Choroby zawodowe i wypadki przy pracy Rozdział 2 Charakterystyka firmy X 2.1. Informacje i dane zasadnicze o działalności podmiotu – forma organizacyjna i prawna 2.2. Obszar działania firmy 2.3. Struktura organizacyjna 2.4. Pozycja na rynku Rozdział 3 Analiza poziomu BHP […]

Odpowiedzialność za długi spadkowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……….. 7 Rozdział 1 Pojęcie długów spadkowych 1.1.Uwagi ogólne ……….. 9 1.2.Długi powstałe za życia spadkodawcy ……….. 10 1.3.Długi powstałe po śmierci spadkodawcy ……….. 14 Rozdział 2 Osoby odpowiedzialne za długi spadkowe 2.1 Spadkobiercy ……….. 16 2.1.1 Początek odpowiedzialności spadkobierców ……….. 16 2.1.2 Wygaśnięcie odpowiedzialności spadkobierców ……….. 16 2.1.3 Charakter odpowiedzialności spadkobierców ……….. 17 […]

Bezpieczeństwo kulturowe Ukrainy. Wybrane problemy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………..2 Streszczenie ……….. 7 Rozdział 1 Bezpieczeństwo kulturowe ukrainy. podstawy instytucjonalne i prawne 1.1. Pojęcie kultury i bezpieczeństwa kulturowego ………..9 1.2. Kultura i bezpieczeństwo kulturowe w świetle obowiązujących przepisów ……….. 13 1.3. Struktura organizacyjna organów odpowiedzialnych za politykę kulturową i bezpieczeństwo kulturowe Ukrainy ………..19 Rozdział 2 Determinanty i wyzwania bezpieczeństwa kulturowego Ukrainy 2.1. Podstawowe […]

Dozór elektroniczny jako nieizolacyjna forma wykonywania kary w orzecznictwie sądu okręgowego w Gdańsku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………4 Rozdział I Metodologia badawcza. 1.1. Cel pracy…………7 1.2. Wybór paradygmatu…………11 1.3. Problemy badawcze…………13 1.4. Metody badawcze…………14 Rozdział II Koncepcja systemu dozoru elektronicznego 2.1. Historia systemu dozoru elektronicznego…………14 2.2. Rozwój systemu dozoru elektronicznego…………16 2.3. Podstawy prawne stosowania dozoru elektronicznego w Polsce…………17 Rozdział III Dozór elektroniczny jako środek zabezpieczający 3.1. Charakter i istota środków zabezpieczających…………19 3.2. […]

Konstrukcja prawna stosunku ochrony gwarantowania depozytów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……… 2 Rozdział I Strony stosunku ochrony gwarantowania depozytów 1. Uwagi wstępne ……… 4 2. Status prawny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego……… 5 3. Podmioty objęte systemem gwarantowania depozytów……… 8 4. Podmioty objęte ochroną gwarancyjną……… 10 5. Podmioty wyłączone z ochrony gwarancyjnej ……… 11 6. Uwagi końcowe ……… 12 Rozdział II Przedmiot stosunku ochrony gwarantowania depozytów 1. […]

Analiza zastosowania wybranych zamienników czynnika ziębniczego R22 w okrętowej instalacji chłodniczej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Cel pracy ……….5 Wstęp ………6 1.Zjawisko i istota chłodzenia……… 8 1.1Termodynamiczne podstawy obiegów lewo bieżnych ………9 1.2 Rzeczywisty obieg chłodniczy ………12 2.Względy ochrony środowiska 2.1 Globalne ocieplenie i wskaźnik TEWI……… 15 2.2 Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego……… 17 2.3 Niszczenie warstwy ozonowej……… 17 2.4 Regulacje prawne ………19 3.Czynnik chłodniczy ………21 3.1 Charakterystyka czynnika R22……… 22 4.Zamienniki […]

Społeczne kompetencje studentów pedagogiki do pracy w wolontariacie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………4 Rozdział I Wolontariat formą aktywności w zdobywaniu doświadczenia pedagogicznego 1.1. Pojęcie i definicje wolontariatu ………7 1.2. Cele i zadania wolontariatu………11 1.3. Organizacje wolontarialne i ich specyfika pracy ………18 Rozdział II Wolontariat wartością osobistą i społeczną 2.1. Motywacja wolontariuszy do działań na rzecz innych………23 2.2. Wizerunek społecznika………27 2.3. Aktywność społeczna studentów i jej źródła………31 […]