Badania satysfakcji z poziomu obslugi osób niepelnosprawnych lub wymagajacych szczególnej opieki na przykladzie Portu Lotniczego Im. Jana Pawla II w Balicach 5/5 (10)

Przez administrator

Wstep i cel pracy……..4 1 Charakterystyka rynku pasazerskich przewozów lotniczych w Polsce oraz w Miedzynarodowym Porcie im. Jana Pawla II w Balicach …….. 6 1.1 Ogólna charakterystyka przewozów pasazerskich oraz wykonanych operacji lotniczych w Polsce…….. 6 1.2 Tendencje rozwojowe transportu…

Formacje zenskie w Policji Polskiej w Drugiej Rzeczypospolitej- rozwój, zadania i specyfika 5/5 (1)

Przez administrator

Wstep ……….4 Rozdzial I Policja Polska w Drugiej Rzeczypospolitej 1.1 Tworzenie Policji Polskiej……….8 1.1.1 Wzorce mocarstw zaborcze a policja w II RP……….12 1.1.2 Prawne podstawy funkcjonowania……….22 1.2 Rola w systemie bezpieczenstwa wewnetrznego……….25 1.3 Policjant okresu miedzywojennego……….28 1.3.1 Szkolenie, rekrutacja oraz…

Proces Obslugi Klienta na przykladzie firmy X 4.43/5 (7)

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Logistyczna obsluga klienta jako element strategii firmy 1.1. Istota logistycznej obslugi klienta 1.2. Elementy logistycznej obslugi klienta 1.3. Etapy procesu obslugi klienta Rozdzial 2 Firma XYZ na rynku produktów konsumpcyjnych 2.1. Rynek produktów konsumpcyjnych w Polsce 2.2.…

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy w latach 2014-2016 4.56/5 (9)

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial I Gmina jednostka samorzadu terytorialnego. 1.1 Pojecie samorzadu terytorialnego…………4 1.2 Samorzad gminny i jego znaczenie………..6 1.2.1 Zadania gminy………..10 1.3 Nadzór nad samorzadem gminnym………..13 1.3.1 Najwyzsza Izba Kontroli……….. ………..14 1.3.2 Regionalne Izby Obrachunkowe. ………..15 Rozdzial II Budzet podstawa funkcjonowania…

Rozwój transportu lotniczego w Polsce 5/5 (3)

Przez administrator

Wprowadzenie………3 Rozdzial I Transport lotniczy jako jedna z glównych galezi transportu Podrozdzial 1.1. Pojecie, podzial i rola transportu lotniczego………4 Podrozdzial 1.2. Infrastruktura transportu lotniczego………8 Podrozdzial 1.3. Srodki transportu lotniczego………12 Rozdzial II Czynniki wplywajace na rozwój transportu lotniczego w Polsce w…