Przebieg i uwarunkowania wdrażania systemu ISO 9001 w dziale magazynowym przedsiębiorstwa chemii gospodarczej na przykładzie firmy Clean-Tech Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział 1 Wprowadzenie do zagadnień zarządzania jakością 1.1. Geneza pojęcia jakości oraz historia działań związanych z jakością……….. 5 1.2. Rodzaje norm jakości i sposób ich wdrażania……….. 12 1.3. Charakterystyka normy ISO 9001 i jej struktura ……….. 19 1.4. ISO 9001 w firmie produkcyjnej………… 23 Rozdział 2 Przebieg i…

Stosunek społeczeństw i państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych do emigrantów politycznych z ziem polskich w latach 1831-1863 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział I……… 5 Droga emigrantów do europyzachodniej……… 5 Rozdział II Zarys dziejów emigracji 2.1. Liczebność emigracji polskiej………14 2.2. Stronnictwa polityczne………16 2.3.Działalność charytatywna, oświatowa i kulturalna………21 Rozdział III Polityka rządu francuskiego wobec emigrantów………24 Rozdział IV Polityka rządów Wielkiej Brytanii i innych państw Europy Zachodniej 4.1 Stosunek rządu wielkiej brytanii…

Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji dzieci przedszkolnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział I Problematyka badań w świetle literatury 1.1. Terminologia pojęć zabawy dydaktyczne, gry dydaktyczne………… 6 1.2. Rodzaje i charakterystyka gier i zabaw …………11 1.3. Funkcje gier przedszkolnych i ich wpływ na rozwijanie osobowości dziecka …………16 1.4. Rola nauczyciela przedszkola w organizowaniu gier i zabaw dydaktycznych …………23 1.5. Przykłady…

Rola nauczyciela w rozwoju psychospołecznym dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej w autopercepcji nauczycieli kształcenia zintegrowanego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Teoretyczne podstawy pracy I.1. Rozwój psychospołeczny dziecka I.2. Teorie, stadia rozwoju psychospołecznego dziecka I.3. Podmioty wspierające rozwój psychospołeczny dzieci I.4. Prawno – formalne podstawy pracy nauczyciela I.5. Kompetencje nauczyciela do wspierania rozwoju psychospołecznego dzieci w kl. I – III I.6. Rola nauczyciela w rozwoju psychospołecznym uczniów w…

Narcyzm a zazdrość w związkach romantycznych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wprowadzenie 2. Zazdrość 2.1. Historia pojęcia w psychologii 2.2. Współczesne teorie oraz pomiar zazdrości 2.3. Różne spojrzenie na zazdrość 2.3.1. Różnice międzypłciowe 2.3.2. Różnice osobowościowe 3. Narcyzm 3.1. Etymologia pojęcia i klasyfikacja 3.2. Historyczne i współczesne spojrzenia na narcyzm 3.3. Narcyzm a inne zmienne, istotne w kontekście związków romantycznych…

Strategia rozwoju jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy miasto Kutno Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….2 Rozdział I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1. Pojęcie gmin ……….4 2. Zadania gminy ……….6 3. Struktura podmiotowa gminy………. 11 4. Gospodarka finansowa gminy………. 15 Rozdział II Charakterystyka miasta Kutno 1. Położenie gminy ……….26 2. Struktura demograficzna ……….28 4. Władze miasta ……….34 Rozdział 3 Wizja rozwoju miasta Kutno…

Wybory samorzadowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 2 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Zasady ogólne wyborów samorządowych w Polsce………… 4 2. Prawo wyborcze w wyborach samorządowych………… 12 2.1. Czynne prawo wyborcze………… 13 2.2. Bierne prawo wyborcze………… 13 3. Okręgi i obwody głosowania………… 14 4. Rejestry wyborców i spisy wyborców………… 19 5. Administracja wyborcza………… 21 Rozdział II…

Zmiany składu ciała pod wpływem treningu na przykładzie periodyzacji blokowej w treningu siłowym kobiet- opis przypadku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 1. Cel pracy 2. Skład ciała człowieka 2.1 Metody oceny składu ciała człowieka 3. Trening siłowy 3.1 Fazy ruchu i skurcze mięśni 3.2 Źródła energii w wysiłku fizycznym 3.3 Periodyzacja blokowa 4. Opis przypadku 4.1 Ogólne przygotowanie fizyczne 4.2 Blok siłowy 4.3 Podsumowanie w formie graficznej i tabelarycznej 4.4…

Kształtowanie wizerunku organizacji na przykładzie pojazdów marki VOLKSWAGEN Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………4 Rozdział 1 Podstawy w kształtowaniu wizerunku marki 1.1 Wizerunek a tożsamość……….. 7 1.2 Budowanie wizerunku marki ………..10 1.2.1 Pojęcie, istota i funkcja marki……….. 10 1.2.2 Nazwa i logo jako element marki……….. 17 1.3 Kształtowanie wizerunku ………..19 1.3.1 Definicje public relations ………..19 1.3.2 Techniki public relations……….. 21 1.3.3 Cele…

Wykorzystanie funduszy unijnych przez samorządy terytorialne na przykładzie województwa wielkopolskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………5 Rozdział 1 Fundusze unijne i ich charakterystyka 1.1. Geneza Unie Europejskiej …………6 1.2. Istota i cele Unii Europejskiej …………17 1.3. Charakterystyka funduszy pomocowych Unii Europejskiej………… 21 1.3.1. Fundusze przedakcesyjne………… 22 1.3.2. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności …………27 Rozdział 2 Istota i znaczenie samorządu terytorialnego w Polsce 2.1. Geneza,…

Efektywność masażu tkanek głębokich w zespole bólowym kręgosłupa lędziowo-krzyżowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział III Charakterystyka, właściwości i elementy masażu tkanek głębokich- MTG 3.1. Masaż tkanek głębokich- definicja, etiologia 3.2. Ogólne zasady stosowane, podczas wykonywania MTG. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania wymienionego zabiegu. 3.3. Główne komponenty masażu tkanek glebokich 3.3.1 Narzędzia terapeutyczne stosowane podczas zabiegu 3.3.2 Techniki masażu tkanek głębokich Rozdział IV Metodologiczne…

Istota, rola i zadania Policji w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1 Zagadnienia ogólne dotyczące bezpieczeństwa. 1.1 Pojęcie bezpieczeństwa…………6 1.2 Istota porządku i bezpieczeństwa publicznego…………9 1.3 Polityka zagraniczna oraz strategia bezpieczeństwa Polski…………11 Rozdział 2 Instytucja Policji. 2.1 Pojęcie Policji…………15 2.2 Historia Policji w Polsce…………16 2.3 Ustawowe zadania Policji…………18 2.4 Struktura organizacyjna Policji…………31 2.5 Umundurowanie i uzbrojenie funkcjonariuszy Policji…………37 2.6…

Problem uzależnienia od alkoholu wśród kobiet Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………2 Rozdział 1 Uzależnienie od alkoholu wśród kobiet w literaturze przedmiotu 1.1. Wyjaśnienie terminologiczne uzależnienia i alkoholizmu ………..4 1.2. Fazy rozwoju choroby alkoholowej ………..8 1.3. Przyczyny alkoholizmu ………..10 1.4. Objawy uzależnienia ………..12 1.5. Skutki uzależnienia ………..14 1.6. Style spożywania alkoholu ………..16 1.7. Diagnozowanie i psychoterapia ………..17 1.8. Leczenie uzależnienia…

Plany życiowe wychowanków pozostających pod opieką Schroniska dla Nieletnich Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Patologie społeczne w ujęciu teoretycznym 1.1. Pojęcie patologii społecznych 1.2. Przyczyny patologii społecznych 1.3. Formy patologii społecznych 1.4. Sposoby zapobiegania patologiom społecznym Rozdział 2 Plany życiowe współczesnej młodzieży- aspekty teoretyczne 2.1. Pojęcie planów życiowych 2.2. Warunki powstawania planów życiowych 2.3. Rodzaje planów życiowych 2.4. Rola środowiska w…

Bezdomność wybór czy konieczność? Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Wokół problematyki patologii społecznej 1.1.Analiza pojęcia. 1.2. Rodzajepatologii społecznej. 1.3. Przyczyny patologii społecznej. 1.4. Sposoby zapobiegania patologii społecznej. Rozdział 2 Bezdomność jako problem społeczny 2.1. Analiza pojęcia. 2.2. Rodzaje i postaci bezdomności. 2.3.Przyczyny bezdomności. 2.4. Obraz osoby bezdomnej. 2.5. Opieka państwa nad osobami bezdomnymi. Rozdział 3 Podstawy…

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku PKO BP S.A. w latach 2015-2018 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego.       1.1. Ryzyko kredytowe i jego klasyfikacja………8          1.1.1. Pojęcie ryzyka kredytowego………8          1.1.2. Klasyfikacja ogólna ryzyka kredytowego..9          1.1.3. Klasyfikacja ryzyka kredytowego za względu na podmiotowość………10          1.1.4. Ryzyko kredytowe dotyczące przedsiębiorstw międzynarodowych………11          1.1.5. Inne klasyfikacje ryzyka kredytowego………13          1.1.6. Ryzyko kredytowe w ujęciu praktycznym………14       1.2.…

Controlling oraz nowoczesne technologie wykorzystywane w przedsiębiorstwach Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział 1 Controlling współczesnym narzędziem zarządzania 1.1 Geneza, definicja i koncepcje postrzegania controllingu……….. 6 1.2 Podział controllingu ………..9 1.3 Obszary działania controllingu i wykorzystanie go w organizacjach ………..15 1.4 Postać i zadania controllera ………..18 1.5 Metody i techniki controllingu ………..22 Rozdział 2 Nowe technologie usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw 2.1…

Problemy rozwoju start-upów w Polsce w kontekście źródeł ich finansowania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………. 2 Rozdział 1 Problematyka start-upów 1.1 Pojęcie „start-up”………. 4 1.2 Typologia start-upów………. 5 1.3 Fazy cyklu życia start-upu a źródła finansowania………. 6 1.4 Przykłady start-upów w Polsce i na świecie ………. 9 1.4.1 W Polsce ………. 9 1.4.2 Na świecie………. 12 1.5 Formy organizacyjno-prawne………. 15 1.6 Ochrona własności…

Proces adaptacji dzieci w oddziale przedszkolnym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..6 Rozdział I Pojęcie adaptacji, przystosowania w literaturze pedagogiczno- psychologicznej 1.2. Rozwój psychofizyczny dziecka pięcioletniego………..13 1.2.1. Cechy rozwoju psychicznego i fizycznego ………..13 1.2.2. Procesy poznawcze ……….. 15 1.2.3. Zmiany zachodzące w rozwoju pamięci ………..16 1.2.4. Czynności myślowe……….. 17 1.2.5. Rozwój emocjonalno-społeczny ………..19 1.3. Dziecko w warunkach przedszkolnych………..21 1.3.1. Pojecie dojrzałości…

Czystość w narzeczeństwie a trwałość małżeństwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Analiza problematyki i pojęć stosowanych w pracy 1.1. Czystość w ujęciu ogólnym i jej wartość. 1.2. Definicja narzeczeństwa. 1.3.Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. 1.4. Postrzeganie i ocena nierozerwalności oraz trwałości małżeństwa. 1.5. Badania dotyczące trwałości związków małżeńskich. Rozdział II Założenia metodologiczne badań własnych. 2.1. Przedmiot i…

Preferencje pokolenia Y na rynku nieruchomości w obliczu pandemii COVID 19 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Konsument – nabywca i użytkonik dóbr i usług 1.1 Konsumpcja – definicja i istota………..9 1.2 Konsument – istota i definicja………..11 1.3 Pokolenia jako konsumenci………..13 1.3.1 Pokolenia na rynku dóbr i usług………..13 1.3.2 Charakterystyka pokolenia Y………..15 1.4 Preferencje konsumentów………..17 Rozdział 2 Rynek nieruchomości 2.1 Nieruchomość – pojęcie i…

Zmiany w funkcjonowaniu i organizacji pracy zespołów pod wpływem pracy zdalnej w wyniku pandemii COVID-19 na przykładzie firmy TestArmy Group S.A Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….6 Rozdział 1 Istota, funkcje i zadania zarządzania w zespole w aspekcie zmiany 1.1 Pojęcie, istota i funkcje zarządzania………. 8 1.2 Pojęcie zespołu oraz klasyfikacja ……….20 1.3 Sposoby zarządzania zespołem i style kierowania ……….23 1.4 Zadania w zarządzaniu zespołem ……….28 1.5 Zmiana – definicje i podejście ……….35 Rozdział 2…

Ryzyko działalności biznesowej w obliczu epidemii SARS-COV-2. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Ryzyko jako nieodłączna cecha związana z działalnością gospodarczą 1.1. Istota i rodzaje ryzyka……… 3 1.2. Czynniki ryzyka w działalności biznesowej ………9 1.4. Podmiotowe ujęcie ryzyka……… 14 1.5. Behawioralne aspekty zarządzania ryzykiem ………16 Rozdział II Rola i znaczenie zarządzania ryzykiem 2.1. Reakcja na ryzyko jako element procesu…

Istota, rola i zadania Policji w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Zagadnienia ogólne dotyczące bezpieczeństwa. 1.1 Pojęcie bezpieczeństwa……….6 1.2 Istota porządku i bezpieczeństwa publicznego……….9 1.3 Polityka zagraniczna oraz strategia bezpieczeństwa Polski……….11 Rozdział 2 Instytucja Policji. 2.1 Pojęcie Policji……….15 2.2 Historia Policji w Polsce……….16 2.3 Ustawowe zadania Policji……….18 2.4 Struktura organizacyjna Policji……….31 2.5 Umundurowanie i uzbrojenie funkcjonariuszy Policji……….37 2.6…

Finansowe uwarunkowanie rynku pracy na przykładzie powiatowego urzędu pracy w drawsku pomorskim w latach 2016-2018 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka rynku pracy 1.1 Pojęcie oraz funkcje rynku pracy 1.2 Instrumenty i usługi rynku pracy 1.3 Polityka i strategia rynku pracy Rozdział 2 Zjawisko bezrobocia 2.1 Pojęcie i rodzaje bezrobocia 2.2 Skutki bezrobocia wpływające na psychikę osób dotkniętych tym zjawiskiem 2.3 Zależność pomiędzy bezrobociem a rynkiem pracy…