System motywacyjny pracowników administracji publicznej na przykładzie sądu rejonowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Teoretyczne aspekty motywowania pracowników w świetle literatury 1.1. Wyjaśnienie pojęć motyw, motywacja, motywowanie………. 4 1.2. Rodzaje motywacji………. 8 1.3. Wybrane teorie motywacji ……….10 1.3.1. Teorie treści motywacji ……….12 1.3.2. Teorie procesów motywacji ……….19 1.3.3. Teorie wzmocnienia motywacji………. 21 1.4. Modele procesu motywacyjnego………. 22 Rozdział II Pojęcie systemu…

Charakterystyka systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…….. 2 Rozdział I Zarządzanie jakością – ujęcie teoretyczne 1.1 Geneza, istota, pojęcie jakości i zarządzania jakością…….. 4 1.2 Zasady zarządzania jakością ……..9 1.3 Metody i narzędzia zarządzania jakości ……..12 1.4 Pojęcie systemu zarządzania jakością ……..17 1.5 Modele zarządzania jakością ……..20 1.6 System zarządzania jakością ISO ……..23 Rozdział II System…

Audyt wewnętrzny sprawozdania finansowego jako narzędzie wsparcia zarządzania przedsiębiorstwem Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty audytu wewnętrznego w kontekście zarządzania finansami 1.1. Geneza audyty wewnętrznego……….. 4 1.2. Zakres działania oraz cele audytu wewnętrznego……….. 9 1.3. Znaczenia audytu wewnętrznego……….. 23 1.4. Miejsce audyty wewnętrznego systemu zarządzania finansami……….. 26 Rozdział 2 Wartość poznawcza audytu sprawozdań finansowych 2.1. Konieczność analizy sprawozdań finansowych ………..29…

Motywowanie jako istotny element zarządzania organizacją – Irena Iris Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział 1 Istota zasobów ludzkich w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja i geneza zarządzania zasobami ludzkimi……… 5 1.2. Cele zarządzania zasobami ludzkimi………9 1.3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi………16 1.4. Czynniki wpływające na zarządzanie zasobami ludzkimi……… 20 Rozdział 2 Istota motywacji i jej teoretyczne problemy 2.1. Definiowanie podstawowych pojęć: motywacja, motywowanie,…

Przejawy korupcji w życiu polityWykrywanie neurotropowych patogenów u pacjentów z podejrzeniem wirusowego zapalenia mózgucznym i gospodarczym w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz zastosowanych skrótów ……… 6 Streszczenie ……… 8 Summary……… 12 I. Wstęp 1.1 Zapalenie mózgu……… 16 1.2 Etiologia wirusowego zapalenia mózgu ……… 16 1.2.1. Wirus opryszczki pospolitej (HSV) 1.2.2. Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV) 1.2.3. Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBEV) 1.2.4. Wirus Zachodniego Nilu (WNV) 1.3 Objawy kliniczne wirusowego…

Organizacja i zadania Urzędu Stanu Cywilnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Akt stanu cywilnego 1. Pojęcie aktu stanu cywilnego. 2. Rola i funkcje aktu stanu cywilnego. 3. Prowadzenie aktów stanu cywilnego w ujęciu historycznym. Rozdział II Urząd stanu cywilnego w systemie administracji publicznej 1. Struktura organizacyjna Urzędu Stanu Cywilnego. 2. Podstawowe zadania Urzędu stanu Cywilnego. 3. Zasady funkcjonowania…

Total Quality Management – Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział 1 TQM – Total Quality Management 1.1. Definicja jakości………… 6 1.2. Definicja TQM………… 8 1.3. Modele TQM………… 11 1.4 Przywództwo i jego rola w procesie wdrażanie TQM………… 14 1.5 Szkolenia pracowników………… 17 1.6. Komunikacja………… 19 1.7 Motywacja pracowników………… 20 Rozdział II Analiza i ocena stanu obecnego w przedsiębiorstwie…

Cyberterroryzm Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Aspekty metodologiczne pracy 1.1. Uzasadnienie wyboru tematu………. 3 1.2. Cel pracy………. 4 1.3. Pojęcia nawiązujące do cyberterroryzmu………. 4 Rozdział II Działania terrorystyczne w sieci 2.1. Podstawowe formy cyberterroryzmu………. 7 2.2. Metody ataków cyberterrorystycznych ……….11 2.2.1. Atak tradycyjny ……….12 2.2.2. Wirusy, robaki, bakterie………. 12 2.2.3. Bomba logiczna ……….15…

Zagrożenia pożarowe i chemiczne od baterii Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 2 Cel i zakres pracy ………. 2 Rozdział I Budowa i zasada działania baterii akumulatorowych 1.1. Źródło napięcia – podstawy teoretyczne………. 4 1.2. Zasada działania baterii………. 5 1.3. Baterie nieładowalne – przegląd ………. 12 1.3.1 Baterie cynkowo-węglowe ………. 13 1.3.2 Baterie magnezowe i aluminiowe………. 14 1.3.3 Baterie alkaliczne………. 15…

Wykorzystanie badań neuromarketingowych w praktyce biznesowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział 1 Koniec ery intuicyjnego marketingu 1.1 Zakres pojęciowy neuromarketingu………. 10 1.2 Neuromarketing w innowacyjnej firmie ……….13 Rozdział 2 Badania neuromarketingowe 2.1 Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI)………. 18 2.2 Elektroencefalografia EEG ……….19 2.3 Eye-tracking (okulografia)………. 21 2.4 Metoda ZMET ……….22 Rozdział 3 Wykorzystanie badań neuromarketingowych w praktyce biznesowej 3.1 Paradoks Pepsi…

Weryfikowanie pomysłów na biznes, czyli w pogoni za product-market fit. Aplikacja Audiofy w świetle metody Lean Startup Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..5 Rozdział 1 Wprowadzenie do weryfikowania – pierwsze kroki 1.1. Dlaczego weryfikowanie jest tak ważne?…….. 6 1.1. Od czego zacząć? ……..7 1.2. Model biznesowy – pierwszy krok…….. 8 Business Model Canvas ……..9 Lean Canvas…….. 12 FTE Canvas ……..16 1.3. Eksperymenty i hipotezy…….. 18 Rozdział 2 Testy i eksperymenty – sposoby…

Doskonalenie Operacyjne jako jeden z podstawowych strumieni programu TOP w koncernie ArcelorMittal Poland Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Cel i zakres pracy Rozdział 1 Akademia postępu, projekt TOP 1.1 O grupie ArcelorMittal 1.2 Misja i organizacja Akademii Postępu 1.3 System Biznesowy FCE i master plan 1.4 TOP – obszary, działania i cele 1.5 Organizacja programu TOP 1.6 Czynniki sukcesu programu TOP oraz udział pracowników w jego tworzeniu…

Administracja na przestrzeni wieków. Historia administracji od starożytności do współczesności Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Administracja w antyku i dobie średniowiecza 1.1. Podstawowe zagadnienia……… 7 1.2. Rozwój administracji w starożytności……… 9 1.2.1. Egipt, Mezopotamia i imperium perskie ………9 1.2.2. Grecja i Rzym ………14 Rozdział Rozwój administracji w dobie średniowiecza 2.1. Administracja w Cesarowie Bizantyjskim……… 23 2.2. Administracja w imperium islamskim ………26 2.3.…

System dozoru Elektronicznego jako nieizolacyjna forma wykonywania kary. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Metedologia badawcza 1.1 Cel pracy 1.2 Wybór paradygmaty 1.3 Problemy badawcze 1.4 Metody Badawcze Rozdział II Koncepcja Systemu dozoru Elektronicznego 2.1 Historia systemu dozoru elektronicznego 2.2 Rzowój systemu elektornicznego 2.3 Podstawy prawne stosowania dozoru elektronicznego w Polsce Rozdział III Dozoór elektorniczny jako środek zabezpieczający 3.1 Charakter i…

Kontrola finansów samorządów studenckich na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 5/5 (1)

Przez administrator

Wprowadzenie…………3 Rozdział 1 Finansowanie działalności studenckiej 1.1. Działalność studencka – organizacje a samorządy studenckie………… 5 1.2 Środki materialne samorządów studenckich …………9 1.3 Podstawy prawne finansowania szkolnictwa wyższego …………10 Rozdział 2 Procedury kontroli finansów w Polsce 2.1. Finanse i ich rodzaje………… 18 2.2 Istota i cel kontroli …………21 2.3 System kontroli…

Osobowość kierowcy i cechy psychologiczne a bezpieczeństwo ruchu drogowego. 4.71/5 (7)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Osobowość – charakterystyka 1.1. Definicja osobowości 1.2. Rodzaje 1.3. Cechy syndromów osobowości 1.4. Syndromy osobowości a zachowanie Rozdział II Bezpieczeństwo ruchu drogowego 2.1. Ujęcie bezpieczeństwa w odniesieniu do ruchu drogowego 2.2. Ocena stopnia bezpieczeństwa ruchu drogowego 2.3. Rodzaje bezpieczeństwa samochodu 2.4. Programy bezpieczeństwa ruchu drogowego Rozdział III…

Marketing w sporcie – ‘Kreowanie wizerunku firmy na przykładach wybranych przedsiębiorstw sportowych’ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka problemu badawczego 1.1. Uzasadnienie wyboru problematyki 1.2. Przegląd literatury przedmiotu 1.2.1. Definicje wizerunku 1.2.2. Cel i funkcje wizerunku firmy 1.2.3. Wizerunek, a tożsamość firmy 1.2.4. Rodzaje wizerunku firmy 1.2.5. Proces kształtowania wizerunku 1.3. Założenia teoretyczne i terminologiczne Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań 2.2. Pytania…

Wyznaczenie parametrów procesu suszenia wybranych odmian jabłek Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Proces suszenia ujęcie teoretyczne 1.1.Właściwości wilgotnego powietrza ………..8 1.2.Ruch masy oraz ciepła w procesie suszenia ………..11 1.3.Kinetyka procesu suszenia ………..14 Rozdział II Metody Utrwalania żywności 2.1.Podział metod utrwalania żywności……….. 19 2.2.Suszenie surowców roślinnych ………..25 2.3.Zmiany tkanki roślinnej wywołane procesem suszenia ………..28 Rozdział III Wyniki i analiza 3.1.Materiał…

Motywacja w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w poszczególnych etapach życia Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Motywacja i jej znaczenie……….5 1.1 Kształtowanie się motywacji w poszczególnych etapach życia……….10 1.2 Konflikty motywacyjne……….16 Rozdział 2 Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi……….19 2.1 Pojęcie motywacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi……….22 2.2 Teorie potrzeb, czyli współczesne teorie motywacji……….30 Rozdział 3 Motywowanie na przykładzie fabryki samochodów. systemy motywacyjne funkcjonujące w…

Szkolenie jako skuteczne narzędzie zarządzania oraz rozwoju zespołów pracowniczych, na przykładzie firmy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zarządzanie zespołem pracowniczym w ujęciu literatury przedmiotu. 1.1. Definicja zasobów ludzkich w kontekście zarządzania 1.2. Modele zarządzania grupami pracowników 1.3. Szkolenia jako kadrowe narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi Rozdział II Szkolenie i rozwój pracowników – istotny aspekt funkcjonowania organizacji. 2.1. Idea i cel szkoleń 2.2. Rodzaje i metody…

Kluczowe globalne korporacje zbrojeniowe Afryki – technologia rozszerzonej rzeczywistości (AR) Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka kluczowych korporacji zbrojeniowych w Afryce 1.1 Denel Land Systems 1.2 Elbit Systems 1.3 Israel Aerospace Indrustries 1.4 RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd Rozdział 2 Charakterystyka technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) 2.1. Zasady funkcjonowania technologii AR 2.2. Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości (AR) Rozdział 3 Wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR)…

Analiza ryzyka kredytowego potencjalnych odbiorców przedsiębiorstwa handlowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Rozdział 1 Ryzyko kredytowe a polityka kredytowa przedsiębiorstwa 1.1 Definicje i znaczenie ryzyka kredytowego 1.2 Polityka kredytowa wobec odbiorców w odniesieni udo ryzka kredytowego 1.3 Wybór instrumentów polityki kredytowej w zależności od wielkości ryzyka kredytowego odbiorców Rozdział 2 Pomiar ryzyka kredytowego i zarządzanie nim 2.1 Wdrożenie metod pomiaru i…