Metoda Common Assessment Framework jako metoda doskonalenia administracji publicznej.

Przez administrator

Wykaz skrótów. Wstęp Rozdział I Zagadnienia wstepne dotyczace metody CAF 1.1 Pojęcie i geneza CAF 1.2 Glówne zalozenia Wspólnej Metody Oceny 1.3. Kryteria skladajace się na strukture metody 1.4 Fazy doskonalenia organizacji w ramach metody CAF Rozdział II Kryteria praktyk zarzadczych organizacji. tzw. Potencjalu 2.1 Ocena punktowa 2.2 Przywództwo 2.3 Strategia i planowanie 2.4 Pracownicy 2.5 Partnerstwo i zasoby 2.6 Procesy 2.7 Wyniki Rozdział III Swiadectwo jakosci zastosowania metody CAF 3.1 Cele i zasady poswiadczenia jakosci 3.2 Trzy filary procedury Poswiadczenia Jakośći 3.3 Dzialanie Poswiadczenia Jakośći CAF 3.4 Eksperci w dziedzinie metody CAF Rozdział IV Ocena metody CAF na przykładzie…