Dostep do informacji publicznej

Przez administrator

Wstęp………… 3 Rozdział I Prawo czlowieka do informacji. 1.1. Informacja jako pojecie interdyscyplinarne…………. 5 1.2. Znaczenie pojęcia…………. 9 1.3. Informacja…

Swiadczenia rodzinne w Polsce.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Pojęcie ogólne swiadczen rodzinnych. 1.1 Geneza swiadczen rodzinnych i ich przeobrazenia ……….6 1.2. Regulacja prawa do swiadczen…

Ustrój wladzy wykonawczej w Polsce.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Charakterystyka wladzy wykonawczej w Polsce 1.1. Geneza wladzy wykonawczej………..5 1.2. Koncepcje wladzy wykonawczej………..10 1.3. Ewolucja wladzy wykonawczej………..11…

Rola Policji w procesię karnym

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Policja jako organ procesowy w postepowaniu przygotowawczym 1.1.Policja jako organ bezpieczenstwa publicznego 1.2.Obszary działania Policji 1.3.Organizacja Policji…

Policja a prawa czlowieka

Przez administrator

Wykaz skrótów……….4 Wstęp……….5 Rozdział 1. Instytucja policji. 1.1. Rys historyczny……….6 1.2. Rola policji w społeczenstwie obywatelskim……….16 Rozdział 2. Prawa czlowieka…