Polska w Sojuszu Pólnocnoatlantyckim

6 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp…………4

Rozdział 1.
Geneza akcesji Polski do sojuszu………… 7Rozdział 2.
Integracja Polski z sojuszem

2.1. Wojskowy wymiar integracji z Sojuszem …………19
2.2. Strategia bezpieczenstwa i obronnosci Rzeczypospolitej Polskiej po wstapieniu do Sojuszu …………28


Rozdział 3.
Udział wydzielonych kontyngentów Wojska Polskiego w misjach NATO………… 36

3.1 Wojsko Polskie w Jugoslawii …………39
3.2 Wojsko Polskie w Iraku …………45
3.3. Wojsko Polskie w Afganistanie………… 50


Zakończenie………… 58
Streszczenie………… 60
Bibliografia………… 61
Wykaz map………… 63
Wykaz schematów………… 63
Wykaz tabel………… 63
Źródła internetowe………… 64

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto