Diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wstęp 1 1.1. Cel pracy 1 1.2. Struktura pracy 1 2. Zagadnienia diagnozy strategicznej przedsiębiorstwa 2 2.1. Badanie zjawisk społecznych, ekonomicznych, technologicznych 2 2.2. Metody oraz techniki w diagnozie strategicznej 7 3. Czynniki wpływające na działalność przedsiębiorstwa 31 3.1. Przedmiotowa i podmiotowa budowa otoczenia 31 3.2. Trendy zmian występujących w otoczeniu 35 4. Konkurenci […]

Spółka komandytowa jako korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I. Spółka jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.1. Pojęcie spółki i jej pochodzenie 1.2. Klasyfikacja spółek 1.2.1. Spółki cywilne i handlowe 1.2.2. Spółki osobowe, kapitałowe i mieszane 1.2.3. Spółki krajowe i spółki z udziałem kapitału zagranicznego 1.2.4. Spółki wewnętrzne i zewnętrzne 1.2.5. Spółki jednoosobowe 1.3. Różnice i podobieństwa między spółkami Rozdział II. Spółka […]

Promocja regionu XYZ w związku z wejściem Polski do UE Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp 3 Rozdział 1. Unia Europejska i jej instytucje 1.1. Podstawowe informacje o Unii Europejskiej ……….5 1.2. Instytucje europejskie………. 10 Rozdział 2. Rozwój stosunków między Polską a Unią Europejską 2.1. Kalendarium procesu integracji ……….17 2.2. Kwestie regionalne w Unii Europejskiej……….26 2.3. Opinia mieszkańców X na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej………. 28 Rozdział 3. Wybrane […]

Motywacja w firmie XYZ ze szczególnym uwzględnieniem motywacji pozapłacowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….4 Rozdział I Motywowanie pracowników- zagadnienia wstępne……….6 1.1. Istota, cele i fazy rozwoju funkcji personalnej 1.2. Uwarunkowania skutecznego zarządzania kadrami 1.3. Istota i znaczenie motywowania 1.4. Motywacja – podstawowe podejścia do motywacji 1.5. Modele motywacji 1.6. Motywacja – teorie treści 1.7. Teorie procesu motywacji 1.8. Teoria wzmocnienia motywacji Rozdział II Płacowe i pozapłacowe rodzaje motywacji……….40 […]

Psychologia dobrych obyczajów – pożądany model pracownika Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp i metodologia pracy……………3 Rozdział I. Przedmiot psychologii społecznej i jej miejsce wśród innych nauk stosowanych……………7 1.1. Psychologia społeczna a nauki pokrewne 1.1.1. Psychologia społeczna a socjologia 1.1.2. Psychologia społeczna a psychologia osobowości 1.1.3. Psychologia kultury 1.1.4. Psychologia organizacji 1.2. Główne trendy w psychologii społecznej Rozdział II. Wybrane pojęcia związane z obyczajowością i kulturą……………22 2.1. […]

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I. Prezentacja analizowanej firmy 1. Rys historyczny 2. Cele i zadania 3. Zakres działalności 4. Struktura zatrudnienia 5. Analiza SWOT 6. Strategia „Vadimed’u” 7. Analiza popytu na świadczenia zdrowotne 8. Kreowanie popytu Rozdział II. Jakość usług zdrowotnych 1. Badanie satysfakcji pacjenta 2. Relacja lekarz – pacjent Rozdział III. Plan rozwoju 1. Planowanie zasobów […]

System wynagrodzeń jako element zarządzania w przedsiębiorstwie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..2 Rozdział 1. Zarządzanie a system płac 1.1. Płace i ich zróżnicowanie a zarządzanie………..3 1.2. Tradycyjne systemy wynagrodzeń 1.3. Wpływ strategii organizacyjnej na strategię wynagrodzeń 1.4. Udział wynagrodzeń w łącznych kosztach pracy Rozdział 2. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego………..23 2.1. Systemy motywowania płacowego 2.2. Formy płac 2.3. Wewnętrzna struktura płac 2.4. Zasady kształtowania składników wynagrodzenia […]

Hasła w systemach Windows NT i UNIX Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Streszczenie……….2 Rozdział 1 1.1. Złe hasła – otwarte drzwi……….4 1.2. KoNTa ‚józia’……….4 1.3. Dobre hasła – zamknięte drzwi……….5 Rozdział 2 Hasła w Windows NT 2.1. wymuszanie stosowania lepszych haseł……….7 2.2. Windows NT bez uaktywnionej blokady……….9 2.3. Konto administrator……….9 2.4. Konto guest……….10 Rozdział 3. Łamanie haseł NT 3.1. Brutalne ataki na system windows NT……….11 3.2. Ochrona […]