Agroturystyka w powiecie poznanskim.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

1. Wstęp
1.1. Cel i zakres pracy………5
1.2. Ocena materialów zródlowych………6
1.3. Przeglad i ocena literatury………7
1.4. Definicje agroturystyki………9

Rozdzial 1. Rozwój agroturystyki w XX i XXI wieku

2.1. Agroturystyka w Europie………10
2.2. Rozwój działalności agroturystycznej w Polsce ………17

Rozdzial 2. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju agroturystyki w powiecie poznanskim
3.1. Polozenie………23
3.2. Uksztaltowanie terenu………25
3.3. Warunki klimatyczne………26
3.4. Stosunki wodne ………27
3.5. Fauna i flora………28
3.6. Ochrona przyrody………29

Rozdzial 3. Uwarunkowania spoleczno-kulturowe dla rozwoju działalności agroturystycznej

4.1 Sytuacja demograficzna ………43
4.2 Atrakcje architektoniczne w powiecie poznanskim……….44

Rozdzial 4. Uwarunkowania gospodarcze rozwoju agroturystyki w powiecie poznanskim

5.1.Rolnictwo………57
5.2.Lesnictwo………59
5.3. Przemysl i uslugi………59

Rozdzial 5. Agroturystyka a zagospodarowanie turystyczne powiatu poznanskiego

6.1. Glówna baza noclegowa na terenie powiatu poznanskiego ………66
6.2. Baza gastronomiczna ………68
6.3. Infrastruktura komunikacyjna ………69
6.4. Szlaki i obiekty turystyczne ………71

Rozdzial 6. Ocena oferty gospodarstw agroturystycznych

7.1. Wyposazenie gospodarstw agroturystycznych ………79
7.2. Atrakcje oferowane w gospodarstwie agroturystycznym………81

Rozdzial 7. Ocena działalności promocyjnej gospodarstw agroturystycznych w powiecie poznanskim

8.1. Promocja agroturystyki………84
8.2. Ocena działalności finansowej i marketingowej funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych………85

Rozdzial 8. Charakterystyka działalności agroturystycznej

9.1.Charakterystyka wlascicieli gospodarstw agroturystycznych………86
9.2. Charakterystyka gospodarstw agroturystycznych………89
9.3. Przygotowanie do przyjmowania turystów………92

Rozdzial 9. Charakterystyka agroturystów
Szanse i bariery rozwoju agroturystyki w powiecie poznanskim w opinii ankietowanych rolników, osób prowadzacych dzialalnosc pozarolnicza (w świetle analizy SWOT) ………93
Podsumowanie………98
Bibliografia………100
Spis tabel ………102
Spis rycin ………103
Spis fotografii………103


 

Aby pobrać, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:
Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.