Agroturystyka w powiecie poznanskim.

1. Wstęp
1.1. Cel i zakres pracy………5
1.2. Ocena materialów zródlowych………6
1.3. Przeglad i ocena literatury………7
1.4. Definicje agroturystyki………9

Rozdzial 1. Rozwój agroturystyki w XX i XXI wieku

2.1. Agroturystyka w Europie………10
2.2. Rozwój działalności agroturystycznej w Polsce ………17

Rozdzial 2. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju agroturystyki w powiecie poznanskim
3.1. Polozenie………23
3.2. Uksztaltowanie terenu………25
3.3. Warunki klimatyczne………26
3.4. Stosunki wodne ………27
3.5. Fauna i flora………28
3.6. Ochrona przyrody………29

Rozdzial 3. Uwarunkowania spoleczno-kulturowe dla rozwoju działalności agroturystycznej

4.1 Sytuacja demograficzna ………43
4.2 Atrakcje architektoniczne w powiecie poznanskim……….44

Rozdzial 4. Uwarunkowania gospodarcze rozwoju agroturystyki w powiecie poznanskim

5.1.Rolnictwo………57
5.2.Lesnictwo………59
5.3. Przemysl i uslugi………59

Rozdzial 5. Agroturystyka a zagospodarowanie turystyczne powiatu poznanskiego

6.1. Glówna baza noclegowa na terenie powiatu poznanskiego ………66
6.2. Baza gastronomiczna ………68
6.3. Infrastruktura komunikacyjna ………69
6.4. Szlaki i obiekty turystyczne ………71

Rozdzial 6. Ocena oferty gospodarstw agroturystycznych

7.1. Wyposazenie gospodarstw agroturystycznych ………79
7.2. Atrakcje oferowane w gospodarstwie agroturystycznym………81

Rozdzial 7. Ocena działalności promocyjnej gospodarstw agroturystycznych w powiecie poznanskim

8.1. Promocja agroturystyki………84
8.2. Ocena działalności finansowej i marketingowej funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych………85

Rozdzial 8. Charakterystyka działalności agroturystycznej

9.1.Charakterystyka wlascicieli gospodarstw agroturystycznych………86
9.2. Charakterystyka gospodarstw agroturystycznych………89
9.3. Przygotowanie do przyjmowania turystów………92

Rozdzial 9. Charakterystyka agroturystów
Szanse i bariery rozwoju agroturystyki w powiecie poznanskim w opinii ankietowanych rolników, osób prowadzacych dzialalnosc pozarolnicza (w świetle analizy SWOT) ………93
Podsumowanie………98
Bibliografia………100
Spis tabel ………102
Spis rycin ………103
Spis fotografii………103


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>