Bezpieczeństwo a transport drogowy materialów niebezpiecznych.

Wstęp……….5

Rozdzial I
Charakterystyka materialów niebezpiecznych

1.1. Klasyfikacja materialów niebezpiecznych………. 7
1.2. Wymagania ogólne dotyczace przewozu materialów niebezpiecznych………. 13
1.3. Wypadki drogowe z udzialem materialów niebezpiecznych………. 19


Rozdzial II
Charakterystyka opakowan do materialów niebezpiecznych……….. 25

Rozdzial III
Wymagania dotyczace transportu materialów niebezpiecznych

3.1. Przepisy prawne regulujace przewóz ładunków niebezpiecznych………. 31
3.2. Zasady znakowania ……….33
3.3. Dokumenty wymagane przy przewozie materialów niebezpiecznych………. 44


Rozdzial IV
Analiza wyników kontroli dotyczacych bezpieczenstwa transportu drogowego materialów niebezpiecznych………. 49

Zakończenie ……….55
Bibliografia………. 57
Spis rysunków………. 59
Spis tabel………. 60

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>