Bezpieczeństwo materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym 4.5/5 (22)

5 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1.
Charakterystyka towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym

1.1. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych
1.2. Zagrożenia powodowane przez transport materiałów niebezpiecznych
1.3. Rodzaje opakowań stosowanych w transporcie drogowym materiałów


Rozdział 2.
Wymagania dotyczące transportu drogowego materiałów niebezpiecznych

2.1.Regulacje prawne w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych
2.2.Dokumentacja w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych
2.3.Zasady znakowania


Rozdział 3.
Bezpieczeństwo w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych

3.1.Wpływ opakowań w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych na środowisko naturalne
3.2.Zasady bezpieczeństwa w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych
3.3 Analiza wyników kontroli dotyczących bezpieczeństwa transportu drogowego materiałów niebezpiecznych w Polsce.


Wnioski i Uwagi
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Wykaz załączników

Oceń