Biznes plan zakladu fizjoterapeutycznego.

Wstęp……….5

Rozdzial I.
Pojecie, definicje i funkcje biznes planu

1. Biznes plan w literaturze przedmiotu……….9
2. Pojecie biznes planu……….14
3. Cechy biznes planu……….21
4. Funkcje biznes planu……….25


Rozdzial II.
Budowa biznes planu

1. Struktura biznes planu……….32
2. Plan działalności gospodarczej……….35
2.1. Opis przedsiewziecia……….35
2.2. Konkurencja……….37
2.3. Analiza marketingowa……….40
2.4. Analiza finansowa……….44
2.5. Analiza ‚SWOT’………. .48


Rozdzial III.
Biznes plan zakladu fizjoterapeutycznego ‚XYZ’

1. Charakterystyka przedsiewziecia……….51
2. Streszczenie projektu……….57
3. Spis tresci……….58
3.1.Firma i branza……….60
3.2.Inwestycja……….67
3.3.Plan sprzedaży i marketingu……….74
3.4.Plan zarządzania i działania ……….82
3.5.Plan finansowy……….86
3.6.Podsumowanie i ocena ryzyka przedsiewziecia……….98
3.7.Zalaczniki……….99


Podsumowanie ……….101
Wykaz schematów, wykresów, tabel, rysunków ……….104
Bibliografia……….106

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>