Charakterystyka wczesnej specjalizacji w treningu piłki nożnej w wieku 7 – 12 lat. 4.33/5 (30)

2 marca 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Historia piłki nożnej i etapizacja szkolenia

1.1. Historia piłki nożnej na świecie
1.2. Historia piłki nożnej w Polsce
1.3. Ranking FIFA
1.4. Etapizacja szkolenia w piłce nożnej
1.4.1. Bambinis (poniżej 7 lat)
1.4.2. Junior F i E (7-8/9-10 lat – żak i orlik)
1.4.3. Junior D i C (11-12/13-14 lat – młodzik i trampkarz)
1.4.4. Junior B i A (15-16/17-18 lat – junior młodszy i starszy)
1.5. Rodzaje testów
1.5.1 Testy zdolności motorycznych
1.5.2 Testy Angielskiej Federacji Piłki Nożnej
1.5.3 Testy Niemieckiego Związku Piłki Nożnej


Rozdział II
Teoretyczne podstawy badań naukowych

2.1. Cele badań
2.2. Metody badawcze
2.3. Techniki badań pedagogicznych
2.4. Narzędzia badawcze
2.5. Założenia metodologiczne przyjętej pracy
2.6. Organizacja i przebieg badań
2.7. Charakterystyka terenu i grupy badawczej
2.8. Charakterystyka testu sprawności technicznej angielskiego związku piłki nożnej


Rozdział III
Wyniki badań i ich analiza

3.1. Test sprawności technicznej
3.1.1. Analiza Junior F
3.1.2. Analiza Junior E
3.1.3. Analiza Junior D
3.2. Ankieta „Zdrowy styl życia”
3.2.1. Rodzaj spożywanych posiłków, ich liczba i regularność
3.2.2. Preferencje żywieniowe
3.2.3. Aspekt zdrowotny i fizjologiczny


Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Załączniki

Oceń