Działalność policji w sytuacjach kryzysowych na podstawie komendy powiatowej policji. 4.32/5 (19)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Miejsce i zadania policji w systemie bezpieczeństwa państwa

1.1. Pojęcie, rola i funkcje Policji w Państwie
1.2. Zadania i struktura organizacyjna Policji
1.3. Uregulowania prawne funkcjonowania Policji w Polsce
1.4. Uprawnienia Policji w Polsce i w krajach Unii Europejskiej


Rozdział II
Zarządzanie kryzysowe w Polsce

2.1. Pojęcie, przyczyny i rodzaje sytuacji kryzysowych
2.2. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego w Polsce i w krajach UE
2.3. Logistyka działań Policji w sytuacjach kryzysowych
2.4. Zadania realizowane przed jednostki Policji po wprowadzeniu stanu gotowości


Rozdział III
Powiat Łosice

3.1. Charakterystyka Powiatu
3.2. Zagrożenia, które mogą występować na terenie Powiatu


Rozdział IV
Zarządzanie kryzysowe w powiecie łosickim

4.1. Podstawy prawno – orgnizacyjne zarządzania kryzysowego w powiecie łosickim
4.2. Organizacja i planowanie działań w sytuacjach kryzysowych na terenie powiatu łosickiego
4.2.1. Przeprowadzanie ewakuacji
4.2.2. Alarmowanie i ostrzeganie ludności
4.3. Współpraca Policji z innymi służbami ratowniczymi na terenie powiatu
4.4. Świadomość policjantów a świadomość mieszkańców na podstawie ankiet
4.4.1 Ankiety wśród policjantów
4.4.2. Ankiety wśród mieszkańców
4.4.3. Przegląd prasy


Zakończenie
Bibliografia
Załączniki

1. Spis tabel
2. Spis wykresów
3. Spis rysunków
4. Ankiety
4.1. Ankieta dla funkcjonariuszy Policji w KPP w Łosiach
4.2. Ankieta dla mieszkańców powiatu łosickiego

Oceń