Działalność resocjalizacyjna wobec nieletnich.Wstęp………. 4

Rozdzial I.
Zjawisko przestepczosci wśród mlodziezy.

1.1. Zjawiska przestepczosci nieletnich………. 6
1.2. Przyczyny przestepczosci mlodziezy………. 9
1.3. Profilaktyka przestepczosci nieletnich………. 24
1.3.1. Zadania Policji w dziedzinie dzialan profilaktycznych………. 24
1.3.2. Programy profilaktyki uzaleznien w szkolach………. 28
1.3.3. Inne instytucje wspierajace działania profilaktyczne………. 29


Rozdzial II.
Oddzialywania resocjalizacyjne wobec nieletnich.

2.1. Rodzaje modeli resocjalizacyjnych………. 31
2.2. Tendencje w systemie resocjalizacji nieletnich………. 34
2.3. Mlodziezowe Osrodki Socjoterapii oraz Mlodziezowe Osrodki Wychowawcze………. 40
2.4. Kuratela sadowa jako szczególny srodek wychowania resocjalizacyjnego………. 44
2.5. Kuratorski osrodek pracy z mlodzieza………. 48
2.6. Inne instytucje o charakterze otwartym ………. 51


Rozdzial IIII.
Zalozenia badan wlasnych.

1.1. Cel i przedmiot badan ………. 56
1.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze………. 57
1.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 60
1.4. Przebieg i organizacja badan………. 63


Rozdzial IV
Profilaktyka przestepczosci wśród osób nieletnich w świetle badan wlasnych.

2.1. Charakterystyka Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii w X………. 65
2.2. Prawne podstawy funkcjonowania MOS………. 67
2.3. Charakterystyka podopiecznych placówki………. 69
2.4. Działalność profilaktyczna oraz resocjalizacyjna wobec nieletnich………. 75


Zakończenie………. 84
Bibliografia………. 86
Spis tabel i wykresów………. 89
Aneks………. 90


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>