Grom jako jednostka wojskowa w walce z terroryzmem w Polsce 4.11/5 (28)

1 marca 2019 Off Przez administrator

Wstęp………… 2

Rozdział I
Terroryzm jako globalne zagrożenie

1.1. Pojęcie terroryzmu………… 3
1.2. Wybrane Organizacje Terrorystyczne …………8

Rozdział II
Jednostka specjalna GROM – powstanie i działalność

2.1. GROM – historia i przyczyny powstania jednostki …………21
2.2. Misje na terenie Polski …………24
2.3. Misje zagraniczne …………27

Rozdział III
GROM – Bariery, kierunki rozwoju, organizacja oraz system prawny

3.1. Rozwój GROM – selekcja oraz szkolenia, jako jeden z czynników rozwojowych …………32
3.2. Przyszłość GROM …………38

Zakończenie………… 41
Bibliografia………… 42
Spis Zdjęć i Tabel………… 44

Oceń