Historia ataków na systemy pocztowe


Streszczenie:……… 2

Rozdzial 1
Krótka historia Internetu ……… 4

1.1 Najwazniejsze daty z przeszlosci Internetu……… 4
1.2 Nowa era ……… 4
1.3 Struktura Globalnej Sieci ……… 5

Rozdzial 2
Historia wirusów komputerowych. ……… 9

Rozdzial 3
Klasyfikacja i terminologia incydentów naruszajacych bezpieczenstwo sieci na podstawie
CERT Polska. ……… 11

3.1 Cele klasyfikacji……… 11
3.2 Zasady poprawnej taksonomii……… 11
3.3 Przyklady klasyfikacji ……… 11
3.3.1 Klasyfikacja na podstawie terminów ……… 11
3.3.2 Klasyfikacja na podstawie skutków ataków……… 12
3.3.3. Klasyfikacja empiryczna (CERT POLSKA)……… 12
3.3.4 Wspólna klasyfikacja JANET CERT i CERT-NL……… 13

Rozdzial 4
Projekt „Common Language” ……… 14

Rozdzial 5
Atak komputerowy i jego elementy jako podstawa klasyfikacji……… 14

Rozdizal 6
Incydent i jego elementy ……… 15

Rozdzial 7
Chronolgia ataków na systemy pocztowe. ……… 16

Literatura: ……… 45

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>