Logistyka w firmie spedycyjnej XYZ.Wstęp……….2

Rozdzial I
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie transportu drogowego

1. Zarządzanie logistyczne w ujęciu literatury przedmiotu……….4
2. Planowanie w nowoczesnym przedsiębiorstwie……….7
3. Charakterystyka transportu drogowego……….9
4. Koordynacja w nowoczesnym przedsiębiorstwie transportowym……….10
5. Zastosowanie planowania i koordynacja w transporcie……….11

Rozdzial II
Sterowanie planowaniem i koordynacja w spedycji

1. Rys historyczny spedycji……….22
2. Rynek usług spedycyjnych……….23
3. Charakterystyka metod stosowanych w zarządzaniu firmami spedycyjnymi……….29
4. Techniki działania stosowane w planowaniu i koordynacji transportu w spedycji……….35

Rozdzial III
Charakterystyka polskiego rynku transportu i logistyki.

1. Sytuacja ekonomiczna firm transportowo-logistycznych……….41
2. Rynek transportowy w Polsce……….44
3. Rozwój sieci logistycznych w Polsce……….47
4. Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych……….50

Rozdzial IV
Działalność logistyczna firmy db XYZ

1. Historia i rozwój XYZ……….54
2. Rola centrum logistycznego w zarządzaniu XYZ……….58
3. Zatrudnienie, struktura klientów i organizacja pracy w firmie XYZ……….61
4. Procesy logistyczne w firmie XYZ……….63

Zakończenie……….66
Bibliografia……….70


Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>