Metody segregacji ładunków w portach.


Wstęp………5

Rozdzial 1.
Podstawowe terminy i definicje

1.1. Pojecie segregacji……… 7
1.2. Ladunki niekompatybilne ………9
1.3. Sklady portowe ładunków niekompatybilnych……… 11
1.4. Proces skladowania ………16

Rozdzial 2.
Metody segregacji wedlug miedzynarodowych przepisów i aktów prawnych

2.1. Segregacja wedlug Kodeksu IMDG………25
2.2. Segregacja wedlug Kodeksu BC………42
2.3. Segregacja wedlug ADR ………52
2.4. Segregacja wedlug Miedzynarodowych zalecen w sprawie bezpiecznego przeladunku, manipulacji i skladowania substancji niebezpiecznych w portach………53

Rozdzial 3.
Metody segregacji wedlug polskich przepisów i aktów prawnych

3.1. Rozporzadzenia………57
3.2. Polskie normy……… 77
3.3. Inne przepisy ……… 83

Rozdzial 4.
Ocena metod segregacji w portach

4.1. Ocena metod segregacji w portach polskich………97
4.2. Ocena metod segregacji w portach zagranicznych………101
4.3. Porównanie metod segregacji w portach polskich i zagranicznych………106

5. Wnioski………108

Bibliografia ………111
Wykaz norm ……… 113
Spis rysunków ………114
Spis tabel ………115
Spis zalaczników 117

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>