NIK jako organ kontroli w systemie administracji publicznej 4.13/5 (23)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1.
Historia kontroli państwowej

1. Kontrola na ziemiach polskich w XIX wieku
2. II Rzeczpospolita Polska
3. Lata 1944-1949 – Biuro Kontroli
4. Lata 1949-1957 – NIK i Ministerstwo Kontroli Państwowej
5. Lata 1957-1980 – NIK
6. Lata 1980-1994 – NIK


Rozdział 2.
Kontrola administracji publicznej

1. Pojęcie i rodzaje kontroli administracji publicznej
2. Kontrola zewnętrzna dokonywana w jednostkach administracji publicznej
3. Kontrola wewnętrzna realizowana w jednostkach administracji publicznej
4. Warunki prawidłowego działania systemu kontroli jednostek administracji


Rozdział 3.
Najwyższa Izba Kontroli – jako naczelny organ kontroli państwowej

1. Organizacja i struktura Najwyższej Izby Kontroli
2. Zadania i zakres działania Najwyższej Izby Kontroli
3. Uprawnienia kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli
4. Wnioski pokontrolne kierowane do kontrolowanej jednostki administracji publicznej


Zakończenie
Summary
Bibliografia


Oceń