Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w Zespole Elektrocieplowni XXX w YYY.Wstęp

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu
1.2 Cel i zakres pracy


Rozdzial 1.
Analiza literatury tematu

2.1 Ryzyko zawodowe
2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego
2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego
2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego
2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011
2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800
2.4.3 Metoda RISK SCORE
2.4.4 Metoda JSA – Job Safety Analysis
2.4.5 Metoda Wskaznik Ryzyka WPR
2.4.6 Metoda Analizy skutków i przyczyn bledów FMEA – Failure Mode and Effects Analysis.
2.4.7 Metoda pieciu kroków – Five Steps to risk assessment
2.4.8 Metoda PHA – wstepna analiza zagrozen


Rozdzial 2.
Charakterystyka obiektu badan

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2 Identyfikacja zagrozeni charakterystyka stanowiska obchodowego turbozespolu.
3.2 Identyfikacja zagrozeni charakterystyka stanowiska operatora turbozespolu
3.3 Identyfikacja zagrozeni charakterystyka stanowiska maszynisty mazutowni


Rozdzial 3.
Ocena ryzyka zawodowego

Wnioski
Podsumowanie
Literatura
Spis rysunków
Zalaczniki


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>