Ocena Zagrozen w Uslugowym Zakladzie Stolarskim


1. Definicje………..5

2. Wstęp ………..6

3. Charakterystyka uslugowego zakladu stolarskiego

3.1. Wyposazenie zakladu……….. 8
3.2. Wykaz stanowisk pracy w zakładzie stolarskim……….. 10
3.3. Proces technologiczny produkcji stolarki okiennej i drzwiowej……….. 11
3.4. Schemat organizacyjny uslugowego zakladu stolarskiego ………..13
4. Ocena ryzyka zawodowego ………..13
4.1. Cele oceny ryzyka zawodowego……….. 13
4.1.1. Podstawowe Pojecia……….. 14
4.1.2. Cele Oceny Ryzyka Zawodowego ………..14
4.1.3. Ocena Ryzyka Zawodowego Wg Pn -N 18002:2000……….. 15
4.2. Wstępna ocena stanu BHP na stanowisku pracy stolarza maszynowego ………..21
4.3. Kompleksowa ocena ryzyka zawodowego……….. 27
4.3.1. Etap 1 – wymagania ogólne dla pomieszczenia, stanowiska pracy i pracownika……….. 29
4.3.2. Etap 2 – identyfikacja zagrozen na stanowisku pracy ………..32
4.3.3. Etap 3 – oszacowanie kategorii ryzyka zawodowego dla stanowiska stolarza……….. 42
4.3.4. Etap 4 – zalecane działania po oszacowaniu ryzyka zawodowego ………..49
4.3.5. Etap 5 – zapoznanie pracowników z ocena ryzyka zawodowego ………..50
4.3.6. Etap 6 – okresowa weryfikacja oceny ryzyka zawodowego……….. 50
5. Podsumowanie……….. 51
6. Literatura ………..52


Zalaczniki – Instrukcje stanowiskowe BHP……….. 55

Zalacznik 1

Stanowiskowa instrukcja obslugi i BHP prasy hydraulicznej do klejenia mikroczopów ………..55
a- Uwagi ogólne ………..56
b- Obsługa urzadzenia ………..55
c- BHP przy obsludze prasy ………..56


Zalacznik 2

Stanowiskowa instrukcja obslugi i bhp dla frezarko – czopiarki typ FC – 10 do mikrowczepów

a- Uwagi ogólne……….. 58
b- Uwagi przed przystapieniem do pracy ………..58
c- Sprawdzanie przed uruchomieniem ………..59
d- BHP przy obsludze frezarko-czopiarki……….. 60


Zalacznik 3

Stanowiskowa instrukcjaobslugi i bhp hydraulicznego scisku do montazu ram okiennych – HSRO

7.3.1. Obsługa urzadzenia ………..61
7.3.2. Czynnosci obslugujacego w procesię sciskania ………..62
7.3.3. BHP przy obsludze scisku……….. 62


Zalacznik 4
Stanowiskowa instrukcja obslugi bhp dla strugarki grubiarki typ – DSNA –

7.4.1. Uwagi ogólne ………..63
7.4.2. Uwagi przed przystapieniem do pracy……….. 64
7.4.3. Obsluga……….. 64
7.4.4. BHP przy obsludze strugarki grubiarki……….. 64


Zalacznik 5

Stanowiskowa instrukcja obslugi i bhp dla frezarki dolnowrzecionowej do drewna typ FD – 2
7.5.1. Uwagi ogólne……….. 67
7.5.2. Uwagi przed przystapieniem do pracy ………..67
7.5.3. Obsluga ………..68
7.5.4. BHP przy obsludze frezarki ………..69


Zalacznik 6

Stanowiskowa instrukcja obslugi i bhp dla frezarki dolnowrzecionowej do drewna typ F – 110 ………..70
7.6.1. Uwagi ogólne………… 71
7.6.2. Uwagi przed przystapieniem do pracy ………..71
7.6.3. obowiazkI obslugujacego frezarke……….. 72
7.6.4. BHP przy obsludze frezarki………… 72


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>