Oracle i MySQL – studium porównawcze.


Rozdzial 1.
Wprowadzenie do baz danych.

1.1. Historia danych i zarządzania danymi ………… 6
1.2. Co to jest baza danych …………7
1.3. Co to jest model danych………… 8
1.4. Co to jest system zarzadzani a baza danych ………… 10
1.5. Standard architektury systemu zarządzania baza danych ………… 10


Rozdzial 2.
Wprowadzenie do systemów baz danych oracle i mysql

2.1. Czym jest oracle, a czym mysql. ………… 12
2.2. Historia powstania systemu zarządzania baza danych oracle………… 13
2.3. Historia powstania systemu zarządzania baza danych mysql………… 15


Rozdzial 3.
Architektura

3.1. Architektura oracle ………… 16
3.2. Architektura mysql …………20
3.3. Zasadnicze róznice w budowie ………… 21


Rozdzial 4.
SQL widziany z punktu widzenia oracle i mysql

4.1. Róznice w skladni polecen sql …………23
4.2. Opis polecen sql zaimplementowanych w oracle, a pominietych w mysql …………29
4.3. Opis polecen sql zaimplementowanych w mysql, a pominietych w oracle ………… 31


Rozdzial 5.
Administrator a system bazodanowy oracle i mysql

5.1. Rola administratora w bazach danych ………… 32
5.2. Instalowanie, uruchamianie i zamykanie oracle i mysql………… 32
5.3. Tworzenie baz danych …………35
5.4. Obiekty baz danych …………36
5.5. Zarządzanie uzytkownikami ………… 40
5.6. Bezpieczeństwo systemów baz danych ………… 42
5.7. Pliki konfiguracyjne …………45
5.8. Kopie zapasowe …………49


Rozdzial 6.
Programista a system bazodanowy oracle i mysql

6.1. Dostep do oracle i mysql z programów napisanych w java ………… 53
6.2. Dostep do oracle i mysql z programów napisanych w c i c++ ………… 60
6.3. Dostep do oracle i mysql z programów napisanych w php ………… 73
6.4. Oracle a internet (java) ………… 80
6.5. Oracle forms builder, oracle raports builder, oracle designer ………… 84
6.6. Transakcje ………… 86


Rozdzial 7.
Brakuje funkcje mysql dostepne w oracle

7.1. Przetwarzanie rozproszone ………… 97
7.2. Serwer aplikacji (oracle application server) – architektura trójwarstwowa………… 101
7.3. Partycjonowanie danych………… 106
7.4. Hurtownie danych ………… 111


Rozdzial 8.
Rozszerzenie mysql 126

8.1. Maxdb (sap db)………… 126

Podsumowanie ………… 129

Literatura …………131
Spis ilustracji ………… 132

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>