Organizacja i funkcjonowanie policji na podstawie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu 4.24/5 (21)

1 marca 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Zagadnienia ogólne

1.1 Geneza powstania jednostek policyjnych na świecie.
1.2 Rodzaje Policji w Polsce.
1.3 Cele i zadania Policji.
1.4 Zasady działania Policji.

Rozdział II
Organizacja Policji w Polsce

2.1 Zarys prawny form działania Policji w Polsce.
2.2 Struktury organizacyjne Policji.
2.2.1 Komendant Główny, jako naczelny organ zarządzający.
2.2.2 Komendant Wojewódzki, jako urząd administracji zespolonej.
2.2.3 Komendant Powiatowy, jako jednostka administracji powiatowej zespolonej.
2.3 Współdziałanie Policji z administracją publiczną.

Rozdział III
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

3.1 Kierownictwo i struktura KWP w Radomiu.
3.2 Rodzaje wydziałów i ich priorytety.
3.3 Podsumowanie pracy KWP w Radomiu w oparciu o dane statystyczne.
3.4 Strategia Wojewódzka Policji Mazowieckiej na lata 2013-2015.

Zakończenie
Bibliografia

Oceń