Otwarte fundusze emerytalne w systemie ubezpieczenia emerytalnego


Wstęp……….. 4

Rozdzial I. Charakterystyka ubezpieczen spolecznych.
1.1 Pojecie systemu ubezpieczen społecznych ……….. 6
1.2 Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego……….. 9
1.3 Przyczyny rozwoju ubezpieczen emerytalnych ……….. 11
1.4 Dzialanie systemu emerytalnego ………..14
1.4.1 Niemiecki system emerytalny ………..15
1.4.2 System emerytalny w Wielkiej Brytanii ……….. 21
1.4.3 System ubezpieczen emerytalnych w Stanach Zjednoczonych ……….. 26
1.4.4 Niektóre problemy reformy emerytalnej w Chile ………..31

Rozdzial II. System emerytalny w Polsce

2.1 Przeslanki wprowadzenia reformy systemu ubezpieczen społecznych ………..35
2.2 Konstrukcja nowego systemu ubezpieczen spolecznych……….. 41
2.3 Zakres podmiotowy reformy……….. 44
2.4 Skladka na ubezpieczenie społeczne………..46
2.5 Uskladkowienie wynagrodzenia ………..48
2.6 Organizacja systemu ubezpieczen emerytalnych ………..52
2.6.1 I filar systemu emerytalnego ………..53
2.6.2 II filar – otwarte fundusze emerytalne ………..54
2.6.3 III filar ………..55

Rozdzial III. Otwarte fundusze emerytalne w systemie ubezpieczenia emerytalnego

3.1 Wstęp ………..59
3.2 Zasady działania otwartych funduszy emerytalnych ………..60
3.3 Powszechne towarzystwo emerytalne jako organ otwartego funduszu emerytalnego……….. 62
3.4 Ustawowe mechanizmy zapewniajace bezpieczenstwo skladek przekazywanych do drugiego filaru……….. 64
3.4.1 Urzad Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi……….. 64
3.4.2 Depozytariusz……….. 66
3.4.3 Sposób inwestowania środków przez otwarte fundusze emerytalne……….. 68
3.4.4 Mechanizm minimalnej stopy zwrotu ………..71
3.5 Koszty funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych ………..73
3.6 Wybór i czlonkostwo w otwartym funduszu emerytalnym ………..77
3.7 Formy wyplat emerytury i podzial środków ………..80
3.8 Zasady dziedziczenia kapitału z konta otwartych funduszy emerytalnych……….. 82
3.9 Ranking otwartych funduszy emerytalnych ……….. 84

Zakończenie ……….. 89
Spis tabel ……….. 93
Spis wykresów ………..94
Spis schematów ………..95
Bibliografia ………..96

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>