Outsourcing jako narzędzie wpływajace na optymalizacje procesów zarządzania.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Koncepcja outsourcingu, jako narzedzia zarządzania

1.1. Definicja outsourcingu………. 5
1.2. Pojecia zwiazane z outsourcingiem……….. 7
1.3. Zarys historii outsourcingu………. 9
1.4. Zagrozenia, obawy i utrudnienia zwiazane z outsourcingiem………. 14


Rozdzial 2.
Cele, rodzaje i narzedzia outsourcingu

2.1. Miejsce outsourcingu w nowych koncepcjach zarządzania………. 20
2.2. Cele stosowania outsourcingu ……….22
2.3. Trzy rodzaje outsourcingu ……….24
2.4. Rodzaje Outsourcingu………. 27


Rozdzial 3.
Proces outsourcingu

3.1. Decyzja o wprowadzeniu outsourcingu………. 30
3.2. Planowanie outsourcingu ……….33
3.3. Wybór partnera/dostawcy w procesię outsourcingu ……….37
3.3.1. RFI i RFP – kluczowe dokumenty w procesię doboru dostawcy………. 40
3.3.2. Przygotowanie i podpisanie umowy outsourcingowej………. 43


Rozdzial 4.
Analiza przypadku – Outsourcing w praktyce

4.1. Outsourcing w firmie LEGO ……….47
4.2. Przejecie firmy GRE przez Aegon……….. 51
4.3. Analiza przypadku firmy X – stworzenie Shared Service Center w Polsce………. 53
4.4. Wnioski………. 57


Zakończenie ……….59
Literatura ……….60
Spis rysunków i tabel………. 62