Perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce.

1.1. Wiadomosci podstawowe……….6
1.2. Czynniki wpływajace na przebieg fermentacji……….13
I. Tlen……….13
II. Temperatura……….14
III. Odczyn pH……….15
IV. Mieszanie……….17
V. Potencjal redox……….17
VI. Stosunek wegla do azotu C/N……….18
VII. Inhibitory ……….18

1.3. Techniczne urzadzenia i technologiczne instalacje do produkcji biogazu……….19
1.4. Metody wzbogacania i oczyszczania biogazu……….21
2.1. Zagrozenia toksykologiczne……….23
I. Siarkowodór……….23
II. Amoniak……….24
III. Tlenek wegla……….25
IV. Weglowodory pierscieniowe……….26
V. Weglowodory alifatyczne……….26

2.2. Wybuchowosc biogazu……….27

I. Sposoby zmniejszajace ryzyko wybuchowosci instalacji biogazowej……….29

2.3. Zwiekszenie efektu cieplarnianego………… 30
2.4. Migracja podziemna gazu skladowiskowego…………. 30
2.5. Pozostale niebezpieczenstwa wypadków…………. 32
2.6. Mozliwosci, perspektywy i stan zagospodarowania biogazu……….33
2.7. Podsumowanie…………. 34
3.1. Potencjal teoretyczny…………. 36
3.2. Potencjal techniczny…………. 38
3.3. Bariery utrudniajace rozwój biogazowni rolniczych w Polsce…………. 40
I. Bariery organizacyjne…………. 41
II. Bariery prawne…………. 42
III. Bariery ekonomiczne…………. 43
Podsumowanie.

Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>