Perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

1.1. Wiadomosci podstawowe……….6
1.2. Czynniki wpływajace na przebieg fermentacji……….13
I. Tlen……….13
II. Temperatura……….14
III. Odczyn pH……….15
IV. Mieszanie……….17
V. Potencjal redox……….17
VI. Stosunek wegla do azotu C/N……….18
VII. Inhibitory ……….18

1.3. Techniczne urzadzenia i technologiczne instalacje do produkcji biogazu……….19
1.4. Metody wzbogacania i oczyszczania biogazu……….21
2.1. Zagrozenia toksykologiczne……….23
I. Siarkowodór……….23
II. Amoniak……….24
III. Tlenek wegla……….25
IV. Weglowodory pierscieniowe……….26
V. Weglowodory alifatyczne……….26

2.2. Wybuchowosc biogazu……….27

I. Sposoby zmniejszajace ryzyko wybuchowosci instalacji biogazowej……….29

2.3. Zwiekszenie efektu cieplarnianego………… 30
2.4. Migracja podziemna gazu skladowiskowego…………. 30
2.5. Pozostale niebezpieczenstwa wypadków…………. 32
2.6. Mozliwosci, perspektywy i stan zagospodarowania biogazu……….33
2.7. Podsumowanie…………. 34
3.1. Potencjal teoretyczny…………. 36
3.2. Potencjal techniczny…………. 38
3.3. Bariery utrudniajace rozwój biogazowni rolniczych w Polsce…………. 40
I. Bariery organizacyjne…………. 41
II. Bariery prawne…………. 42
III. Bariery ekonomiczne…………. 43
Podsumowanie.

Bibliografia
Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.