Przeglad urzadzen i metod dla diagnostyki silnika o zaplonie iskrowym.

Wstęp

Rozdzial 1.
Diagnozowanie przestrzeni roboczej

1.1 Zakres diagnozowania
1.2 Parametry diagnostyczne i kryteria oceny stanu technicznego
1.2.1 Informacje wstepne
1.2.2 Cisnienie sprezania
1.2.2.1 Temperatura silnika w czasię pomiaru
1.2.2.2 Luz zaworowy
1.2.2.3 Cisnienie otoczenia
1.2.2.4 Stopien otwarcia przepustnicy
1.2.2.5 Predkosc obrotowa walu korbowego
1.2.3 Spadek cisnienia powietrza doprowadzonego do cylindra
1.2.3.1 Polozenie tloka w cylindrze w trakcie próby
1.2.3.2 Stan cieplny silnika
1.2.4 Podcisnienie ladunku w rurze dolotowej cylindra
1.2.5 Ilosc i cisnienie spalin w skrzyni korbowej
1.2.6 Spadek napiecia w ogniwach akumulatora lub pobór pradu
przez rozrusznik podczas uruchamiania silnika
1.3 Metody diagnozowania
1.3.1 Cisnienie sprezania
1.3.2 Spadek cisnienia powietrza doprowadzonego do cylindra
1.3.3 Podcisnienie ladunku w rurze dolotowej cylindra
1.3.3.1 Próba podstawowa
1.3.3.2 Próby dodatkowe
1.3.4 Ilosc i cisnienie spalin w skrzyni korbowej
1.4 Przyrzady diagnostyczne
1.4.1 Cisnienie sprezania
1.4.1.1 Sterowany próbnik cisnienia sprezania SPCS – 50
1.4.2 Spadek cisnienia powietrza doprowadzonego do cylindra
1.4.3 Podcisnienie ladunku w rurze dolotowej cylindra
1.4.3.1 Próbnik cisnienia i podcisnienia TS 1030
1.4.4 Ilosc i cisnienie spalin w skrzyni korbowej


Rozdzial 2.
Diagnozowanie ukladów silnika

2.1 Informacje wstepne
2.2 Zakres diagnozowania
2.3 Parametry diagnostyczne i kryteria oceny stanu technicznego
2.3.1 Diagnozowanie ukladu rozrzadu
2.3.2 Diagnozowanie ukladu chlodzenia
2.3.3 Diagnozowanie ukladu smarowania
2.4 Metody diagnozowania
2.4.1 Informacje ogólne
2.4.2 Diagnozowanie ukladu rozrzadu
2.4.3 Diagnozowanie ukladu chlodzenia
2.4.4 Diagnozowanie ukladu smarowania
2.5 Przyrzady diagnostyczne
2.5.1 Informacje ogólne
2.5.2 Przyrzad PSC 101 do kontroli szczelnosci ukladu chlodzenia
2.5.3 Urzadzenie do sprawdzania szczelnosci chlodnic
2.5.4 Urzadzenie do sprawdzania pokrywy wlewu chlodnicy
2.5.5 Stanowisko do badania pompy cieczy chlodzacej
2.5.6 Przyrzad do kontroli działania termostatu
2.5.7 Przyrzad do pomiaru cisnienia oleju w silniku
2.5.8 Przyrzad do kontroli i regulacji zaworów ukladu
smarowania
2.5.9 Wiskozymetr
2.5.10 Stanowisko do badania pomp oleju


Podsumowanie
Literatura

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>