Przemoc wśród młodzieży na przykładzie szkoły gimnazjalnej 4.41/5 (17)


Wstęp

Rozdział I
Zjawisko agresji i przemocy wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych

1.1. Agresja i przemoc w świetle literatury przedmiotu
1.1.1. Definicje agresji i przemocy
1.1.2. Wybrane teorie dotyczące agresji i przemocy
1.1.3. Przyczyny zachowań agresywnych i stosowania przemocy
1.1.4. Formy zachowań agresywnych i przemocowych wśród młodzieży
1.2. Charakterystyka młodzieży
1.3. Profilaktyka zachowań agresywnych i przemocowych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych


Rozdział II
Metodologiczne założenia pracy

2.1. Metodologia badań własnych
2.1.1. Przedmiot badań
2.1.2. Cel badań
2.1.3. Problemy badawcze
2.1.4. Hipotezy badawcze
2.1.5. Zmienne i ich wskaźniki
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.2.1. Metody badawcze
2.2.2. Techniki badawcze
2.2.3. Narzędzia badawcze
2.3. Grupa badawcza i teren badań
2.4. Zastosowane statystyki


Rozdział III
Analiza wyników własnych badań

3.1. Typ szkoły a zachowania agresywne i przemocowe
3.2. Płeć a występowanie zachowań agresywnych i przemocowych w szkołach
3.3. Analiza zachowań agresywnych i ich rodzajów w badanej grupie
3.4. Podsumowanie i wnioski
3.4.1. Podsumowanie wyników badań
3.4.2. Wnioski


Zakończenie
Literatura
Spis wykresów
Spis tabel
Aneks


Oceń