Rola prywatnych oszczednosci w funkcjonowaniu III filara systemu emerytalnego w Polsce.


Wstęp

Rozdzial 1.
Ewolucja systemu emerytalnego w Polsce

1.1. Umiejscowienie w teorii polityki społecznej zabezpieczenia emerytalnego – geneza, klasyfikacja i funkcje
1.2. Wady starego systemu
1.3. Wielofilarowosc systemu emerytalnego w Polsce

Rozdzial 2.
Wykorzystanie prywatnych oszczednosci w III filarze

2.1. Definicja, struktura oraz stan oszczednosci Polaków
2.2 Stopien społecznego zainteresowania III filarem
2.3 Powody niskiego wykorzystania prywatnych oszczednosci w III filarze oraz konsekwencje tego zjawiska

Zakończenie
Bibliografia
Publikacje
Akty prawne
Strony internetowe
Wykaz wykresów
Wykaz tabel
Wykaz rysunków

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>