Strategie zarządzania konfliktami organizacyjnymi. Studium przypadku – analiza procesu zarządzania konfliktami w firmie XYZ



Wstęp…………3

Rozdzial I
Problematyka konfliktu w literaturze przedmiotu

1.1. Definicja konfliktu…………5
1.2. Konflikt jako zjawisko społeczne…………16
1.3. Typologia konfliktów…………25
1.4. Społeczne i ekonomiczne przyczyny konfliktów…………41

Rozdzial II
Zarządzanie konfliktem w organizacji

2.1. Pojecie konfliktu w organizacji…………50
2.2. Sytuacja konfliktu w organizacji…………54
2.3. Kierowanie konfliktem w organizacji…………59

Rozdzial III
Charakterystyka towarzystwa ubezpieczeniowego XYZ

3.1. Towarzystwo Ubezpieczeniowe XYZ – charakterystyka badanej organizacji…………68
3.2. Cel i rodzaj działalności firmy…………70

Rozdzial IV
Raport z badan wlasnych.

4.1. Cel badan…………73
4.2. Hipotezy badawcze…………73
4.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze oraz opis realizacji projektu badawczego.74
4.4. Charakterystyka grupy badawczej…………74
4.5. Prezentacja i analiza wyników badawczych…………76
4.6. Wnioski…………84

Zakończenie…………87
Bibliografia…………90
Spis rysunków…………93
Spis schematów…………94
Spis tabel…………95
Aneks…………96


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>