System bezpieczeństwa w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu zawierciańskiego 5/5 (8)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Kompetencje organów powiatu w zakresie bezpieczeństwa

1.1 Organizacja systemu bezpieczeństwa w Polsce
1.2 Kompetencje organów powiatowych w zakresie bezpieczeństwa
1.3 Inne służby biorące udział w systemie bezpieczeństwa samorządu powiatowego


Rozdział 2
System zarządzania bezpieczeństwem

2.1 Poziomy i struktura systemu zarządzania i reagowania kryzysowego
2.2 Zasady zarządzania kryzysowego w powiecie
2.3 Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej


Rozdział 3
Metodologia badań

3.1 Hipoteza robocza
3.2 Cel i zakres badania
3.3 Metodologia i narzędzia badawcze


Rozdział 4
Organizacja systemu bezpieczeństwa w powiecie zawierciańskim

4.1 Charakterystyka społeczno-geograficzna powiatu zawierciańskiego
4.2 Zagrożenia bezpieczeństwa na terenie powiatu zawierciańskiego
4.3 Rola i zadania podmiotów samorządu i państwa, oraz jednostek prywatnych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa powiatu zawierciańskiego
4.4 Wnioski


Zakończenie
Bibliografia

Oceń