Telemarketing jako forma handlu i sposób komunikowania się z klientem.


Wstęp

Rozdział I.
Komunikowanie się z klientem w warunkach nasilającej się konkurencji.

1.1. Przyczyny wzrostu znaczenia komunikowania się z klientem.
1.2. Komunikowanie się z partnerami biznesowymi.
1.2.1. Komunikacja niewerbalna.
1.2.2. Komunikacja werbalna.
1.3. Komunikowanie się z konsumentami.

Rozdział II.
Telemarketing – istota i znaczenie.

2.1. Pojęcie i historia rozwoju telemarketingu w Polsce.
2.2. Funkcje telemarketingu.
2.3. Warunki i skuteczności telemarketingu.
2.4. Kierunki rozwoju telemarketingu.

Rozdział III.
Uwarunkowania skuteczności telemarketingu.

3.1. Bazy danych o potencjalnych klientach jako warunek skuteczności telemarketingu.
3.2. Nawiązywanie kontaktu.
3.3. Przekazywanie treści.
3.4. Zasady rozwiązywania konfliktu.

Rozdział IV.
Wizerunek telemarketingu.

4.1. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa.
4.2. Wady i zalety telemarketingu.
4.3. Społeczny odbiór telemarketingu.

Rozdział V.
Funkcjonowanie telemarketingu na podstawie firmy XYZ.

5.1. Charakterystyka firmy XYZ.
5.2. XYZ na tle konkurencji.
5.3. Słabe i mocne strony funkcjonowania XYZ.

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>