Turystyka w gminie XYZ

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Turystyka jako jeden z zasadniczych sposobów zagospodarowania przestrzennego.

1. Podstawowe definicje i pojecia w zakresię turystyki……….4
2. Rodzaje i formy turystyki……….10
3. Zadania samorządu gminnego w zakresię rozwoju turystyki……….11


Rozdzial II.
Zagospodarowanie turystyczno-przestrzenne gminy XYZ.

1. Walory turystyczne jako podstawa kształtowania przestrzeni turystycznej……….20
2. Baza materialna turystyki……….30
3. Statystyki turystyczne przyjazdów do gminy XYZ……….33
4. Analiza SWOT turystyki gminy XYZ……….37


Rozdzial III.
Walory przyrodnicze oraz ich dostepnosc i funkcjonalnosc gminy XYZ.

1. Atrakcyjność turystyczna srodowiska przyrodniczego gminy XYZ……….40
2. Obciazenie srodowiska przyrodniczego……….45
3. Ochrona przyrody i krajobrazu a rozwój turystyki……….49
4. Polityka i cele ochrony dziedzictwa przyrodniczego w gminie XYZ……….52


Rozdzial IV.
Perspektywy rozwoju turystyki w gminie XYZ.

1. Plan Rozwoju Lokalnego……….59
2. Strategia rozwoju turystyki……….60
3. Analiza SWOT regionu……….62
4. Inwestycje lokalne i ich wpływ na rozwój turystyki……….64


Zakończenie……….74
Bibliografia……….76
Spis tabel i wykresów……….78

 

Aby pobrać, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:
Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.