Wpływ stosowania biopaliw na ochrone srodowiska.Wstęp…….3

Rozdzial 1.
Biopaliwa stale……..5

1.1. Biomasa……..5
1.1.1.Wspólczesne procesy pozyskiwania energii z biomasy…….7
1.1.1.1. Proces spalania…….8
1.1.1.2. Gazyfikacja biomasy……..10
1.1.1.3. Piroliza biomasy…….12
1.1.1.4. Wspólspalanie biomasy z weglem…….13
1.1.2. Biomasa a paliwa konwencjonalne…….15


Rozdzial 2.
Biopaliwa plynne ……..18

2.1. Bioalkohole……..21
2.1.1. Bietanol…….21
2.1.1.1. Rodzaje biopaliw produkowanych na bazie etanolu……..25
2.1.2. Biometanol……..26
2.1.2.1. Metanol w zastosowaniach paliwowych……..27
2.2. Biodiesel…….29
2.2.1. Technologia produkcji biodiesla z oleju rzepakowego…….31
2.2.1.1. Produkcja oleju rzepakowego……..32
2.2.1.2. Proces wytwarzania estrów metylowych lub etylowych z olejów roslinnych…….35
2.2.2. Wlasnosci ekologiczne silników zasilanych olejem rzepakowym oraz jego mieszaninami z olejem napedowym……..36
2.2.3. Wlasnosci ekologiczne silników zasilanych EMKOR oraz ich mieszaninami z olejem napedowym……..40
2.3. Bio-olej…….43

Rozdzial 3.
Biopaliwa gazowe…….45

3.1. Biogaz…….45
3.1.1. Biogaz z odpadów rolniczych…….47
3.1.2. Biogaz z pelnowartosciowych produktów rolniczych…….49
3.1.3. Biogaz z oczyszczalni scieków…….51
3.1.4. Biogaz z wysypisk…….53

Rozdzial 4.
Korzysci, jakie dla srodowiska przynosi stosowanie biopaliw…….55

4.1. Ekologiczne korzysci pozyskiwania energii z biomasy…….56
4.2. Zalety biodiesla……..57
4.2.1. Biodegradowalnosc…….58
4.2.2. Likwidacja skazen (ropopochodnych)…….59
4.2.3. Wpływ na zdrowie ludzkie……..59
4.3. Walory ekologiczne biogazu……..61

Zakończenie…….64

Literatura…….66


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>