Badanie aktywnosci fizycznej wspólczesnych Polaków.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.Wstęp ……….2

Cel pracy ……….5

Rozdzial I.
Podstawowe aspekty aktywnosci fizycznej

1. Pojecie oraz istota sprawnosci i aktywnosci fizycznej……….7
2. Formy aktywnosci fizycznej………. 12
3. Uwarunkowania aktywnosci fizycznej ……….18


Rozdzial II
Znaczenie aktywnosci fizycznej dla zdrowia czlowieka

1. Zdrowie a wydolnosc fizyczna czlowieka……….3
2. Aktywnosc fizyczna a sprawnosc psychiczna czlowieka ……….25
3. Rekreacja ruchowa, a wiek ……….29
4. Nastepstwa ograniczonej reakcji ruchowej ……….39


Rozdzial III
Aktywnosc fizyczna wspólczesnych Polaków

1. Srodowisko zwiazane z rekreacja fizyczna ……….42
2. Wpływ aktywnosci fizycznej na organizm czlowieka ……….47
3. Analiza aktywnosci fizycznej Polaków ……….50


Podsumowanie ……….54
Literatura ……….57
Streszczenie pracy ……….59