Zasoby srodowiska przyrodniczego jako produktu turystycznego na przykładzie gminy Bystrzyca Klodzka 4.23/5 (30)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp ………..3

Rozdział 1.
Pojęcie zasobów turystycznych i ich charakter ………..5

Rozdział 2.
Ogólna charakterystyka Bystrzycy Klodzkiej

2.1. Polozenie geograficzne i administracyjne ………..6


Rozdział 3.
Srodowisko przyrodniczo- geograficzne

3.1. Formy ukształtowania na tle budowy geologicznej……….. 8
3.2. Klimat i jego uwarunkowania ………..8
3.3. Siec wodna i jej wykorzystanie……….. 9
3.4. Flora i fauna ………..9
3.4.1 Ochrona przyrody……….. 10


Rozdział 4.
Przeszlosc historyczna Bystrzycy Klodzkiej ………..12

Rozdział 5.
Walory krajobrazowe Bystrzycy Klodzkiej i okolic

5.1. Walory przyrodnicze ………..18
5.2. Walory antropogeniczne……….. 21


Rozdział 6.
Działania promocyjne i ich znaczenie dla zwiększenia atrakcyjnosci turystycznej gminy Bystrzyca Klodzka

6.1. Pojęcie, rola i struktura promocji ………..42
6.2. Działania promocyjne w gminie Bystrzyca Klodzka i ich wpływ na zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej gminy……….. 47


Zakończenie i wnioski ………..55
BibliografiaOceń