Dochody podatkowe i niepodatkowe gminy na przykładzie XYZ 4.41/5 (46)


Wstęp ……… 3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka organów lokalnych – funkcje i kompetencje.

1. Podstawowe funkcje organów lokalnych ……… 5
1.1. Prawnofinansowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ……… 9
1.2. Zadania gospodarcze samorządu terytorialnego ……… 12
2. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ……… 15
2.1. Samorzad terytorialny ……… 15
2.2. Władze gminy ……… 18
2.3. Zadania gminy ……… 22
2.4. Budżet gminy ……… 24


Rozdzial II
Dochody niepodatkowe gmin.

1. Ogólna charakterystyka dochodów ……… 26
2. Dochody z majatku gminy ……… 30
3. Subwencje ogólne ……… 31
4. Dotacje celowe ……… 36
5. Przychody zwrotne ……… 37


Rozdzial III
Dochody podatkowe gmin.

1. Wladztwo podatkowe gmin ……… 42
2. Dochody podatkowe gmin ……… 43


Rozdzial IV
Wladztwo podatkowe a samodzielnosc finansowa wladz lokalnych gminy xyz.

1. Charakterystyka gminy ……… 76
2. Wpływ wykorzystania wladztwa podatkowego na dochody gminne ……… 80


Zakończenie ……… 89
Bibliografia ……… 91
Spis tabel ……… 95

Oceń