Rynek obligacji skarbowych w Polsce i wybrane rynki zagraniczne. 4.41/5 (39)


Wstęp …….. 4

Rozdzial I.
Pojecie i klasyfikacja obligacji

1. Pojecie obligacji………6
2. Klasyfikacja obligacji ……… 8
2.1 Podzial obligacji z uwagi na emitenta……… 8
2.2 Podzial obligacji z uwagi na rynek emisji………9
2.3 Obligacje zabezpieczone i bez zabezpieczen……… 9
2.4 Podzial obligacji z punktu widzenia ogólnych kryteriów dopuszczania papierów wartosciowych do publicznego obrotu w Polsce………10
3. Formy obligacji………11
3.1 Obligacje klasyczne………11
3.2 Obligacje zerokuponowe………11
3.3 Obligacje o zmiennym oprocentowaniu………12
3.4 Obligacje zamienne………13
3.5 Obligacje z prawem odwolania………13
3.6 Obligacje z opcja wykupu na zadanie posiadacza………14
3.7 Obligacje indeksowane ………14
3.8 Obligacje premiowe………14

Rozdzial II.
Obligacje skarbowe w Polsce i za granica

1. Polskie obligacje skarbowe………16
1.1 Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu………17
1.2 Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu………18
2. Obligacje skarbowe w USA………19
3. Obligacje skarbowe w Niemczech………20
3.1 Federalne bony skarbowe ………20
3.2 Obligacje kasowe………21
3.3 Obligacje federalne………21
3.4 Federalne listy skarbowe ………21
4. Euroobligacje Ministerstwa Finansów RP………22

Rozdzial III.
Wtórny obrót obligacjami skarbowymi

1. Gieldowy obrót obligacjami skarbowymi ……… 24
1.1 Rynek powszechny ………25
1.2 Rynek blokowy……… 26
1.3 Rynek transakcji pakietowych……… 27
2. Regulowany obrót pozagieldowy………29
3. Miedzybankowy rynek pozagieldowy………29

Rozdzial IV.
Perspektywy rozwoju rynku obligacji skarbowych w Polsce………30

Zakończenie………34
Bibliografia………36

Oceń