Dotacje celowe gminy jako źródło finansowania jednostek samorządu terytorialnego 4.35/5 (37)


Wstęp

Rozdzial I.
Gmina podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w latach 1918-2005. Rys historyczny
1.2 Akty prawne regulujace funkcjonowanie gmin jako jednostek samorządu terytorialnego
1.3 Kompendium wiedzy o działalności samorządu gminnego.


Rozdzial II.
Mechanizmy funkcjonowania dotacji celowych gmin

2.1 Dotacje celowe jako dodatkowa forma finansowania działalności gmin
2.2 Istota dotacji celowych – regulacje prawne
2.3 Obszary dotacji celowych Skarbu Panstwa
2.4 Warunki otrzymania dotacji celowych


Rozdzial III.

Dotacje celowe a samodzielnosc gmina

3.1 Kierunki realizacji samodzielnosci finansowej gmin
3.2 Wpływ dotacji celowych na stan finansów gminy


Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia

Oceń