Energia wiatru-stan aktualny i perspektywy rozwoju.


Wstęp

Rozdzial 1
Energia wiatru

1.1 Pojecie i rodzaje odnawialnych zródel enerii
1.2 Historia i krótka charakterystyka energii wiatru

Rozdzial 2
Stan prawny odnawialnych zródel energii

2.1 W Unii Europejskiej
2.2 W Polsce

Rozdzial 3
Energetyka wiatrowa w Polsce

3.1 Zasoby energii wiatru
3.2 Stan aktualny
3.3 Perspektywy rozwoju

Rozdzial 4
Instrumenty finansowania

4.1 Fundusze i instytucje pomocowe
4.2 Unijne fundusze dostepne dla Polski
4.3 Koszty budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych

Rozdzial 5
Srodowiskowe i społeczne uwarunkowania

5.1 Wady (mity) elektrowni wiatrowych
5.2 Zalety elektrowi wiatrowych

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>