Europejskie prawo ochrony srodowiska.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I
Podstawy ochrony srodowiska w Polsce w świetle

czlonkostwa w Unii Europejskiej………. 5
1.1 Prawne podstawy ochrony srodowiska………. 5
1.2 Źródła prawa ochrony srodowiska……….8
1.3 Przedmiot ochrony i jej istota………. 13


Rozdzial II
Ochrona srodowiska w Unii Europejskiej.

2.1 Zagadnienia ogólne polityki ochrony srodowiska Unii Europejskiej………. 15
2.2 Źródła prawa ochrony srodowiska Unii Europejskiej………. 17
2.2.1 Prawo pierwotne………. 17
2.2.2 Prawo wtórne………. 21
2.3 Zasady prawa ochrony srodowiska UE………. 24
2.4 Podmioty polityki Unii Europejskiej w zakresię ochrony srodowiska………. 34
2.4.1 Panstwa czlonkowskie………. 34
2.4.2 Instytucje Unii Europejskiej………. 37


Rozdzial III
Najwazniejsze programy ochrony przyrody w UE.

3.1 Wieloletnie programy ochrony srodowiska………. 42
3.2 Programy specjalne………. 45
3.3 Europejska siec ekologiczna NATURA 2000………. 49


Rozdzial IV
Stosunek przepisów unijnych do uregulowan krajowych………. 52Zakończenie………. 55
Bibliografia………. 57


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>